Vakbonden en werkgevers raakten het eens over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Dat is een pot van zowat 700 miljoen euro die bedoeld is om de uitkeringen - in het bijzonder de laagste uitkeringen - de komende twee jaar op te trekken, bovenop de index. Het gaat met name om werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit en de pensioenen. N-VA'er Anseeuw merkt op dat de verhogingen bovenop de stijging van de werkloosheidsuitkeringen komen die de regering in november al aankondigde. Hij waarschuwt voor een nieuwe inactiviteitsval. "De kloof tussen werken en niet werken wordt weer wat verkleind", luidt het. "Wij vinden dit een betreurenswaardige tendens, want als we onze sociale zekerheid betaalbaar willen houden en de economische relance na de coronacrisis willen bespoedigen moeten we werken net belonen. Maar we stellen vast dat de beslissingen van deze regering en de sociale partners vooral inactiviteit voordeliger maken." Hij betreurt dat er ondertussen geen stappen worden gezet om de werkloosheidsuitkeringen meer activerend te maken. De vorige regeringen zetten stappen in die richting door bijvoorbeeld de verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen of de uitfasering van de werkloosheid met bedrijfstoeslag. "Maar naar dergelijke activeringsmaatregelen is het in de beleidsplannen van de regering-De Croo zoeken als naar een naald in een hooiberg", besluit Anseeuw. (Belga)

Vakbonden en werkgevers raakten het eens over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Dat is een pot van zowat 700 miljoen euro die bedoeld is om de uitkeringen - in het bijzonder de laagste uitkeringen - de komende twee jaar op te trekken, bovenop de index. Het gaat met name om werkloosheidsuitkeringen, de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit en de pensioenen. N-VA'er Anseeuw merkt op dat de verhogingen bovenop de stijging van de werkloosheidsuitkeringen komen die de regering in november al aankondigde. Hij waarschuwt voor een nieuwe inactiviteitsval. "De kloof tussen werken en niet werken wordt weer wat verkleind", luidt het. "Wij vinden dit een betreurenswaardige tendens, want als we onze sociale zekerheid betaalbaar willen houden en de economische relance na de coronacrisis willen bespoedigen moeten we werken net belonen. Maar we stellen vast dat de beslissingen van deze regering en de sociale partners vooral inactiviteit voordeliger maken." Hij betreurt dat er ondertussen geen stappen worden gezet om de werkloosheidsuitkeringen meer activerend te maken. De vorige regeringen zetten stappen in die richting door bijvoorbeeld de verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen of de uitfasering van de werkloosheid met bedrijfstoeslag. "Maar naar dergelijke activeringsmaatregelen is het in de beleidsplannen van de regering-De Croo zoeken als naar een naald in een hooiberg", besluit Anseeuw. (Belga)