In een interview in Le Soir liet Haouach zich uit over neutraliteit. "De discussie is niet: stellen we de scheiding van kerk en staat in vraag? Het is: hoe gaan we om met de verandering in demografie?", stelde ze.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bestempelde die uitspraak als "extreem gevaarlijk". Hij "bewijst dat ze niet in staat is de nodige neutraliteit aan de dag te leggen voor haar functie", aldus Bouchez. De MR-voorzitter stelde zich enkele weken geleden al vragen bij die neutraliteit omdat Haouach een hoofddoek draagt.

Ook volgens oppositiepartij N-VA zijn dergelijke uitspraken problematisch. De partij wil Haouach daarom horen in de commissie Gelijke Kansen in de Kamer en legt die vraag dinsdag ter stemming voor. Darya Safai kijkt daarbij richting de Franstalige liberalen. "Blijft het bij luid roepen of gaan ze mee in het verzet?", vraagt ze. Ook het cdH wil een hoorzitting, terwijl Vlaams Belang het ontslag van de vrouw eist.

De meerderheidspartijen stemden de vraag om een hoorzitting echter weg, op de onthouding van MR na. Volgens de krant De Tijd is ook Open Vld niet gelukkig met de uitspraak en staat er een gesprek geprogrammeerd met staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo), die bevoegd was voor de benoeming van de regeringscommissaris.

Op het kabinet van Schlitz valt te horen dat de regeringscommissaris het interview ten persoonlijke titel heeft gegeven. "Er zijn uiteraard regelmatige contacten tussen het kabinet en de regeringscommissaris. Dat is altijd al zo geweest en dat zal altijd zo zijn, gezien de functie die mevrouw Haouach vervult", luidt het. Het kabinet herinnert eraan dat Haouach als regeringscommissaris een controlefunctie heeft over het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. "Ze ziet erop toe dat de werkzaamheden overeenkomstig het samenwerkingsakkoord tussen het Instituut en de regering verlopen. In die zin vertegenwoordigt de regeringscommissaris niet het Instituut, en ook niet de regering", aldus het kabinet.

In een interview in Le Soir liet Haouach zich uit over neutraliteit. "De discussie is niet: stellen we de scheiding van kerk en staat in vraag? Het is: hoe gaan we om met de verandering in demografie?", stelde ze. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez bestempelde die uitspraak als "extreem gevaarlijk". Hij "bewijst dat ze niet in staat is de nodige neutraliteit aan de dag te leggen voor haar functie", aldus Bouchez. De MR-voorzitter stelde zich enkele weken geleden al vragen bij die neutraliteit omdat Haouach een hoofddoek draagt. Ook volgens oppositiepartij N-VA zijn dergelijke uitspraken problematisch. De partij wil Haouach daarom horen in de commissie Gelijke Kansen in de Kamer en legt die vraag dinsdag ter stemming voor. Darya Safai kijkt daarbij richting de Franstalige liberalen. "Blijft het bij luid roepen of gaan ze mee in het verzet?", vraagt ze. Ook het cdH wil een hoorzitting, terwijl Vlaams Belang het ontslag van de vrouw eist. De meerderheidspartijen stemden de vraag om een hoorzitting echter weg, op de onthouding van MR na. Volgens de krant De Tijd is ook Open Vld niet gelukkig met de uitspraak en staat er een gesprek geprogrammeerd met staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo), die bevoegd was voor de benoeming van de regeringscommissaris. Op het kabinet van Schlitz valt te horen dat de regeringscommissaris het interview ten persoonlijke titel heeft gegeven. "Er zijn uiteraard regelmatige contacten tussen het kabinet en de regeringscommissaris. Dat is altijd al zo geweest en dat zal altijd zo zijn, gezien de functie die mevrouw Haouach vervult", luidt het. Het kabinet herinnert eraan dat Haouach als regeringscommissaris een controlefunctie heeft over het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. "Ze ziet erop toe dat de werkzaamheden overeenkomstig het samenwerkingsakkoord tussen het Instituut en de regering verlopen. In die zin vertegenwoordigt de regeringscommissaris niet het Instituut, en ook niet de regering", aldus het kabinet.