Kamerlid Jan Spooren vindt de demarche van de vakbonden "naast de kwestie". "Nietsdoen zou een substantiële achteruitgang van de pensioenen betekend hebben en een bedreiging vormen voor de toekomstige levensstandaard van gepensioneerden", reageert hij, zwaaiend met adviezen van de Oeso en andere internationale instellingen. De N-VA'er spreekt ook tegen dat de pensioenhervorming vrouwen zou discrimineren. Hij wijst onder meer op de stijgende werkzaamheidsgraad bij vrouwen en op de verhoging van de laagste pensioenen met 2 procent. Bovendien stelt de studiecommissie vergrijzing volgens Spooren vast dat er bij 65-plussers nagenoeg geen verschil meer is tussen het armoederisico van mannen en vrouwen. "Doordat vrouwen een inhaalbeweging maken op de arbeidsmarkt en ze een langere loopbaan zullen hebben, zal de levensstandaard van gepensioneerde vrouwen stijgen", aldus nog de N-VA'er, die onderstreept dat het voor hem om "een zuiver politieke aangelegenheid" gaat. (Belga)

Kamerlid Jan Spooren vindt de demarche van de vakbonden "naast de kwestie". "Nietsdoen zou een substantiële achteruitgang van de pensioenen betekend hebben en een bedreiging vormen voor de toekomstige levensstandaard van gepensioneerden", reageert hij, zwaaiend met adviezen van de Oeso en andere internationale instellingen. De N-VA'er spreekt ook tegen dat de pensioenhervorming vrouwen zou discrimineren. Hij wijst onder meer op de stijgende werkzaamheidsgraad bij vrouwen en op de verhoging van de laagste pensioenen met 2 procent. Bovendien stelt de studiecommissie vergrijzing volgens Spooren vast dat er bij 65-plussers nagenoeg geen verschil meer is tussen het armoederisico van mannen en vrouwen. "Doordat vrouwen een inhaalbeweging maken op de arbeidsmarkt en ze een langere loopbaan zullen hebben, zal de levensstandaard van gepensioneerde vrouwen stijgen", aldus nog de N-VA'er, die onderstreept dat het voor hem om "een zuiver politieke aangelegenheid" gaat. (Belga)