Voorzitter Ursula von der Leyen herhaalde de oproep van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten om Griekenland te helpen bij de opvang van niet-begeleide minderjarige migranten. Alvast Frankrijk, Portugal, Luxemburg, Finland, Kroatië en Duitsland gaven von der Leyen al een positief antwoord. Berlijn toont zich bereid 1.000 tot 1.500 minderjarigen op te vangen. Terwijl België zijn antwoord nog in beraad houdt, zegt de N-VA dat er eerst een grondige screening moet gebeuren en dat in Griekenland zelf de opvang anders moet worden georganiseerd. "Wij zeggen niet per se neen tegen de vraag tot opname, maar dit moet wel gebeuren onder strikte voorwaarden", vertolkt Maaike De Vreese het standpunt van de partij. "Om te beginnen moet in Griekenland betere en gespecialiseerde opvang georganiseerd worden, met name een apart opvangcentrum aangepast aan de noden van minderjarigen. Daar moet men eerst en vooral overgaan tot de identificatie van de minderjarigen: we moeten nagaan of het wel degelijk om echte minderjarigen én om echte vluchtelingen gaat", legt ze uit. De N-VA vindt ook dat er specifiek moet worden ingezet op het terugvinden van de ouders. "Indien het niet gaat om vluchtelingen maar bijvoorbeeld over een tiener uit Marokko of indien de ouders in een veilig land zijn, dan moet men prioritair werken op de hereniging met de ouders." Dit moet volgens De Vreese gebeuren met Belgische (financiële) steun en expertise. Om te vermijden dat de minderjarigen verdwijnen uit de opvangcentra en in de handen vallen van mensensmokkelaars of -handelaars, moet worden nagegaan of het om "échte" niet-begeleide minderjarigen gaat, "die hier willen blijven", of om jongeren met een ander land als eindbestemming. Soms kan het ook nuttig zijn hen in gesloten beveiligde opvang onder te brengen. "De jongeren worden daarom best opgevangen via jongerenwelzijn. De federale overheid zal daarover moeten overleggen met de gemeenschappen", aldus De Vreese. Volgens haar kan de opvang van niet-begeleide minderjarigen die nu nog in Griekenland verblijven slechts een eenmalig initiatief zijn en moet het om een beperkt aantal jongeren gaan. "We kampen hier zelf reeds met een crisis en opvangtekorten." (Belga)

Voorzitter Ursula von der Leyen herhaalde de oproep van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten om Griekenland te helpen bij de opvang van niet-begeleide minderjarige migranten. Alvast Frankrijk, Portugal, Luxemburg, Finland, Kroatië en Duitsland gaven von der Leyen al een positief antwoord. Berlijn toont zich bereid 1.000 tot 1.500 minderjarigen op te vangen. Terwijl België zijn antwoord nog in beraad houdt, zegt de N-VA dat er eerst een grondige screening moet gebeuren en dat in Griekenland zelf de opvang anders moet worden georganiseerd. "Wij zeggen niet per se neen tegen de vraag tot opname, maar dit moet wel gebeuren onder strikte voorwaarden", vertolkt Maaike De Vreese het standpunt van de partij. "Om te beginnen moet in Griekenland betere en gespecialiseerde opvang georganiseerd worden, met name een apart opvangcentrum aangepast aan de noden van minderjarigen. Daar moet men eerst en vooral overgaan tot de identificatie van de minderjarigen: we moeten nagaan of het wel degelijk om echte minderjarigen én om echte vluchtelingen gaat", legt ze uit. De N-VA vindt ook dat er specifiek moet worden ingezet op het terugvinden van de ouders. "Indien het niet gaat om vluchtelingen maar bijvoorbeeld over een tiener uit Marokko of indien de ouders in een veilig land zijn, dan moet men prioritair werken op de hereniging met de ouders." Dit moet volgens De Vreese gebeuren met Belgische (financiële) steun en expertise. Om te vermijden dat de minderjarigen verdwijnen uit de opvangcentra en in de handen vallen van mensensmokkelaars of -handelaars, moet worden nagegaan of het om "échte" niet-begeleide minderjarigen gaat, "die hier willen blijven", of om jongeren met een ander land als eindbestemming. Soms kan het ook nuttig zijn hen in gesloten beveiligde opvang onder te brengen. "De jongeren worden daarom best opgevangen via jongerenwelzijn. De federale overheid zal daarover moeten overleggen met de gemeenschappen", aldus De Vreese. Volgens haar kan de opvang van niet-begeleide minderjarigen die nu nog in Griekenland verblijven slechts een eenmalig initiatief zijn en moet het om een beperkt aantal jongeren gaan. "We kampen hier zelf reeds met een crisis en opvangtekorten." (Belga)