Een vertrouwensstemming tijdens de gemeenteraad in Turnhout is negatief uitgedraaid voor het huidige stadsbestuur, schrijft de Gazet van Antwerpen. Van de 35 raadsleden stemden er 20 tegen het beleid van het college. Opmerkelijk was dat 6 N-VA-raadsleden tegen hun eigen partijleden stemden.

'Opportunisme staat haaks op basiswaarden N-VA'

"Voor de N-VA is een woord een woord", verduidelijkt de partij in een persbericht. "Er zijn geen gegronde redenen om voor de onbestuurbaarheid van Turnhout te stemmen, behoudens deze van opportunisme, wat haaks staat op de basiswaarden van N-VA."

"Het afdelingsbestuur van de N-VA heeft zich duidelijk (tot tweemaal toe) achter de bestuursploeg en het akkoord geschaard. Helaas menen een aantal verkozenen het opportuun om een eigen koers te varen, los van de partij, " aldus Kris Van Dijck in het persbericht.

"N-VA gaat voor het belang van de kiezer die voor onze partij heeft gestemd en voor een deugdelijk beleid van de stad. Bovendien dragen wij rechtlijnigheid hoog in het vaandel. Mensen die uit louter opportunisme handelen kunnen niet tot onze partij blijven behoren. Het arrondissementeel bestuur leidt dan ook de procedure in om al diegenen die het stadsbestuur niet gesteund hebben conform de afspraken binnen de partij te schorsen en het lidmaatschap te ontnemen", zo besluit het persbericht van N-VA.

"Turnhout beleeft historische momenten. Op minder dan drie jaar tijd komt de bestuursmeerderheid voor de tweede keer ten val", klinkt het bij Astrid Wittebolle van oppositiepartij Groen. "We hebben vandaag het raden naar waarom zes N-VA'ers het vertrouwen in de meerderheid hebben opgezegd."

Cruciaal moment

Volgens de partij is de meerderheid nooit aan besturen toegekomen. Ze vraagt zich af welke plannen er zijn, onder meer om voor 50 miljoen euro besparingen te vinden, alsook over het mobiliteitsplan. Groen "betreurt uiteraard niet dat deze machteloze meerderheid implodeert, al komt ze wel op en cruciaal moment: midden in de besprekingen over het meerjarenplan".

Oppositielid Pierre Gladiné (Open VLD binnen De Stadslijst) zag de klap aankomen en zit ook in met de stadsfinanciën: "Men heeft 40 miljoen gevonden, maar er moet nog 10 miljoen gevonden worden. Dat is delicaat en ik verwachtte dat er door een gebrek aan eensgezindheid een breuk zou kunnen komen."

"Het verbaast me dat er zelfs een schepen tegen gestemd heeft. De gouverneur moet nu zien of de brokken nog gelijmd kunnen worden. Maar het probleem is dat N-VA nationaal de lidkaarten van de dissidenten zou intrekken, waardoor er nog maar drie van de elf verkozen N-VA'ers overblijven. Dit wordt een moeilijke opdracht", vervolgt Gladiné.

Gladiné zegt dat hij binnen de bevoegde commissie mogelijk steun wil leveren voor de begrotingsbesprekingen. "Anders gaan we heel wat federaal en Vlaams geld mislopen, en dat verdient de Turnhoutenaar niet." Gladiné stelt dat ook Groen en Vlaams belang daarbij betrokken moeten worden.

Gouverneur als bemiddelaar

Het kabinet van bevoegd Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) was officieel nog niet op de hoogte van de zaak in Turnhout. Eens dat gebeurt, treedt de vastgelegde procedure in werking waarbij de gouverneur als bemiddelaar wordt uitgestuurd.

"Wanneer ik die opdracht krijg, zal ik ook niet communiceren om de kans op slagen zo groot mogelijk te houden", verduidelijkt Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx. Slaagt de bemiddelingsopdracht niet, dan kan de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester en dito schepencollege. (Belga/TE)

Een vertrouwensstemming tijdens de gemeenteraad in Turnhout is negatief uitgedraaid voor het huidige stadsbestuur, schrijft de Gazet van Antwerpen. Van de 35 raadsleden stemden er 20 tegen het beleid van het college. Opmerkelijk was dat 6 N-VA-raadsleden tegen hun eigen partijleden stemden."Voor de N-VA is een woord een woord", verduidelijkt de partij in een persbericht. "Er zijn geen gegronde redenen om voor de onbestuurbaarheid van Turnhout te stemmen, behoudens deze van opportunisme, wat haaks staat op de basiswaarden van N-VA." "Het afdelingsbestuur van de N-VA heeft zich duidelijk (tot tweemaal toe) achter de bestuursploeg en het akkoord geschaard. Helaas menen een aantal verkozenen het opportuun om een eigen koers te varen, los van de partij, " aldus Kris Van Dijck in het persbericht. "N-VA gaat voor het belang van de kiezer die voor onze partij heeft gestemd en voor een deugdelijk beleid van de stad. Bovendien dragen wij rechtlijnigheid hoog in het vaandel. Mensen die uit louter opportunisme handelen kunnen niet tot onze partij blijven behoren. Het arrondissementeel bestuur leidt dan ook de procedure in om al diegenen die het stadsbestuur niet gesteund hebben conform de afspraken binnen de partij te schorsen en het lidmaatschap te ontnemen", zo besluit het persbericht van N-VA."Turnhout beleeft historische momenten. Op minder dan drie jaar tijd komt de bestuursmeerderheid voor de tweede keer ten val", klinkt het bij Astrid Wittebolle van oppositiepartij Groen. "We hebben vandaag het raden naar waarom zes N-VA'ers het vertrouwen in de meerderheid hebben opgezegd."Volgens de partij is de meerderheid nooit aan besturen toegekomen. Ze vraagt zich af welke plannen er zijn, onder meer om voor 50 miljoen euro besparingen te vinden, alsook over het mobiliteitsplan. Groen "betreurt uiteraard niet dat deze machteloze meerderheid implodeert, al komt ze wel op en cruciaal moment: midden in de besprekingen over het meerjarenplan".Oppositielid Pierre Gladiné (Open VLD binnen De Stadslijst) zag de klap aankomen en zit ook in met de stadsfinanciën: "Men heeft 40 miljoen gevonden, maar er moet nog 10 miljoen gevonden worden. Dat is delicaat en ik verwachtte dat er door een gebrek aan eensgezindheid een breuk zou kunnen komen.""Het verbaast me dat er zelfs een schepen tegen gestemd heeft. De gouverneur moet nu zien of de brokken nog gelijmd kunnen worden. Maar het probleem is dat N-VA nationaal de lidkaarten van de dissidenten zou intrekken, waardoor er nog maar drie van de elf verkozen N-VA'ers overblijven. Dit wordt een moeilijke opdracht", vervolgt Gladiné.Gladiné zegt dat hij binnen de bevoegde commissie mogelijk steun wil leveren voor de begrotingsbesprekingen. "Anders gaan we heel wat federaal en Vlaams geld mislopen, en dat verdient de Turnhoutenaar niet." Gladiné stelt dat ook Groen en Vlaams belang daarbij betrokken moeten worden.Het kabinet van bevoegd Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) was officieel nog niet op de hoogte van de zaak in Turnhout. Eens dat gebeurt, treedt de vastgelegde procedure in werking waarbij de gouverneur als bemiddelaar wordt uitgestuurd. "Wanneer ik die opdracht krijg, zal ik ook niet communiceren om de kans op slagen zo groot mogelijk te houden", verduidelijkt Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx. Slaagt de bemiddelingsopdracht niet, dan kan de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester en dito schepencollege. (Belga/TE)