Er zijn grote verschillen in de erkenning van diploma's in Vlaanderen. Zo worden bepaalde diploma's automatisch erkend. Dat is onder meer zo voor Nederlandse diploma's uit het voortgezet onderwijs. Daarvoor is met andere woorden geen erkenningsprocedure nodig bij het NARIC (National Academic Recognition Information Centre). Maar voor andere diploma's is zo'n procedure wel nodig. Het NARIC bekijkt deze diploma's geval per geval, en dat kan heel wat tijd (maanden) in beslag nemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) pleit voor een uitbreiding van de automatische erkenning én voor een spoedprocedure voor mensen die op korte termijn een diploma moeten kunnen voorleggen. "Personen die in het kader van een sollicitatie op korte termijn een diploma moeten kunnen voorleggen, kunnen dan bijvoorbeeld niet deelnemen aan bepaalde selectieproeven", klinkt het. Daniëls verwijst naar de bestaande spoedprocedures voor wie een nieuwe identiteitskaart of paspoort aanvraagt. Volgens het N-VA-parlementslid wil minister van Onderwijs Hilde Crevits nagaan of de groep van automatische goedkeuringen kan uitgebreid worden en is de minister ook bereid de invoering van een spoedprocedure te overwegen. De minister benadrukt wel dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de kwaliteitscriteria. Daar is Daniëls het ook mee eens. "En naast criteria van kwaliteit is uiteraard de kennis van het Nederlands van belang wanneer men diploma's gelijkschakelt. Zeker in de welzijnssector is het cruciaal dat bijvoorbeeld artsen en verplegend personeel de taal voldoende machtig zijn om de patiënt te kunnen begrijpen en de gepaste zorgen te kunnen toedienen", besluit Daniëls. (Belga)

Er zijn grote verschillen in de erkenning van diploma's in Vlaanderen. Zo worden bepaalde diploma's automatisch erkend. Dat is onder meer zo voor Nederlandse diploma's uit het voortgezet onderwijs. Daarvoor is met andere woorden geen erkenningsprocedure nodig bij het NARIC (National Academic Recognition Information Centre). Maar voor andere diploma's is zo'n procedure wel nodig. Het NARIC bekijkt deze diploma's geval per geval, en dat kan heel wat tijd (maanden) in beslag nemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA) pleit voor een uitbreiding van de automatische erkenning én voor een spoedprocedure voor mensen die op korte termijn een diploma moeten kunnen voorleggen. "Personen die in het kader van een sollicitatie op korte termijn een diploma moeten kunnen voorleggen, kunnen dan bijvoorbeeld niet deelnemen aan bepaalde selectieproeven", klinkt het. Daniëls verwijst naar de bestaande spoedprocedures voor wie een nieuwe identiteitskaart of paspoort aanvraagt. Volgens het N-VA-parlementslid wil minister van Onderwijs Hilde Crevits nagaan of de groep van automatische goedkeuringen kan uitgebreid worden en is de minister ook bereid de invoering van een spoedprocedure te overwegen. De minister benadrukt wel dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de kwaliteitscriteria. Daar is Daniëls het ook mee eens. "En naast criteria van kwaliteit is uiteraard de kennis van het Nederlands van belang wanneer men diploma's gelijkschakelt. Zeker in de welzijnssector is het cruciaal dat bijvoorbeeld artsen en verplegend personeel de taal voldoende machtig zijn om de patiënt te kunnen begrijpen en de gepaste zorgen te kunnen toedienen", besluit Daniëls. (Belga)