'Het is hallucinant hoe sterk de minderheidsregering hier ingaat tegen de volksvertegenwoordigers, zelfs van de eigen partijen', vindt Kamerfractieleider Peter De Roover.

Voor hem roept het ernstige politiek-deontologische vragen op dat een regering in lopende zaken meerderheden in Kamer en Senaat nog kan blokkeren. Er worden immers voor 5 jaar een heel aantal hervormingen tegengehouden, merkt De Roover op.

'Voor het Marrakesh-pact was een draagvlak in het parlement belangrijker dan een akkoord in een regering in volle werking, voor de Grondwet doet het parlement er plots niet meer toe voor de restregering in lopende zaken', klaagt Peter De Roover aan.

Hij wijst er nog op dat uit de lijst zelfs artikels geschrapt werden die in de Kamer nog op steun van CD&V, Open VLD én MR konden rekenen, zoals bijvoorbeeld artikel 48 met betrekking tot de geloofsbrieven.'Wat daar communautair of institutioneel gevaarlijk aan is, is mij helemaal een raadsel. Bovendien is het stuitend dat er over 'risico's' wordt gesproken voor hervormingen die toch een tweederdemeerderheid nodig hebben', besluit De Roover.

MR: 'Regering heeft woord gehouden'

'De regering heeft woord gehouden door een korte lijst van grondwetsartikelen die kunnen herzien worden goed te keuren, waaruit bovendien alle communautair geladen artikelen zijn gebannen', stelt MR-Kamerfractieleider David Clarinval vrijdag tevreden vast.

'We komen van ver', zucht Clarinval. Hij verwees naar de druk van de voorbije maanden en de verrassingen tijdens het opstellen van de lijst in Kamer en Senaat, waarbij onder andere artikelen over het federalisme, de pariteit binnen de ministerraad of de monarchie op de lijst van herzienbaar verklaarde grondwetsartikelen belandden. Die zijn nu geschrapt van de definitieve lijst.

'Er zijn geen communautaire mogelijkheden meer. Dat is een belangrijk element in de kiescampagne aangezien sommigen niet verhulden dat ze vooruit wilden op dat vlak', benadrukte de Franstalige liberaal.

Hij is wel verheugd dat artikel 7bis de lijst wel gehaald heeft, waardoor de klimaatwet volgende legislatuur gestemd kan worden.

Ecolo: opgetogen dat de klimaatwet er kan komen

Ook Ecolo is opgetogen over de aanwezigheid van artikel 7bis op de lijst van de regering. Daarmee is de deur geopend voor de klimaatwet. 'De geesten zijn sinds enkele maanden gerijpt. Ook al haalden we de voorbije legislatuur de nodige tweederdemeerderheid niet voor een wijziging van de grondwet, we waren er niet ver van. We zullen de tekst bij hoogdringendheid indienen bij de start van de volgende legislatuur en hopen op een gunstigere machtsverhouding in het voordeel van ambitieuze klimaatdoelstellingen en alle concrete maatregelen die uit deze kaderwet kunnen volgen inzake openbaar vervoer, isolering van gebouwen en herbruikbare energie', stelt Kamerfractieleider Georges Gilkinet.

De groenen betreuren wel dat een aantal artikelen van de Kamer- en Senaatslijst gesneuveld zijn. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de grondrechten niet versterkt worden, kan de democratie niet gemoderniseerd worden of is het niet mogelijk om tweetalig onderwijs in Brussel uit te bouwen.

'Het is hallucinant hoe sterk de minderheidsregering hier ingaat tegen de volksvertegenwoordigers, zelfs van de eigen partijen', vindt Kamerfractieleider Peter De Roover.Voor hem roept het ernstige politiek-deontologische vragen op dat een regering in lopende zaken meerderheden in Kamer en Senaat nog kan blokkeren. Er worden immers voor 5 jaar een heel aantal hervormingen tegengehouden, merkt De Roover op. 'Voor het Marrakesh-pact was een draagvlak in het parlement belangrijker dan een akkoord in een regering in volle werking, voor de Grondwet doet het parlement er plots niet meer toe voor de restregering in lopende zaken', klaagt Peter De Roover aan. Hij wijst er nog op dat uit de lijst zelfs artikels geschrapt werden die in de Kamer nog op steun van CD&V, Open VLD én MR konden rekenen, zoals bijvoorbeeld artikel 48 met betrekking tot de geloofsbrieven.'Wat daar communautair of institutioneel gevaarlijk aan is, is mij helemaal een raadsel. Bovendien is het stuitend dat er over 'risico's' wordt gesproken voor hervormingen die toch een tweederdemeerderheid nodig hebben', besluit De Roover. 'De regering heeft woord gehouden door een korte lijst van grondwetsartikelen die kunnen herzien worden goed te keuren, waaruit bovendien alle communautair geladen artikelen zijn gebannen', stelt MR-Kamerfractieleider David Clarinval vrijdag tevreden vast. 'We komen van ver', zucht Clarinval. Hij verwees naar de druk van de voorbije maanden en de verrassingen tijdens het opstellen van de lijst in Kamer en Senaat, waarbij onder andere artikelen over het federalisme, de pariteit binnen de ministerraad of de monarchie op de lijst van herzienbaar verklaarde grondwetsartikelen belandden. Die zijn nu geschrapt van de definitieve lijst. 'Er zijn geen communautaire mogelijkheden meer. Dat is een belangrijk element in de kiescampagne aangezien sommigen niet verhulden dat ze vooruit wilden op dat vlak', benadrukte de Franstalige liberaal. Hij is wel verheugd dat artikel 7bis de lijst wel gehaald heeft, waardoor de klimaatwet volgende legislatuur gestemd kan worden. Ook Ecolo is opgetogen over de aanwezigheid van artikel 7bis op de lijst van de regering. Daarmee is de deur geopend voor de klimaatwet. 'De geesten zijn sinds enkele maanden gerijpt. Ook al haalden we de voorbije legislatuur de nodige tweederdemeerderheid niet voor een wijziging van de grondwet, we waren er niet ver van. We zullen de tekst bij hoogdringendheid indienen bij de start van de volgende legislatuur en hopen op een gunstigere machtsverhouding in het voordeel van ambitieuze klimaatdoelstellingen en alle concrete maatregelen die uit deze kaderwet kunnen volgen inzake openbaar vervoer, isolering van gebouwen en herbruikbare energie', stelt Kamerfractieleider Georges Gilkinet. De groenen betreuren wel dat een aantal artikelen van de Kamer- en Senaatslijst gesneuveld zijn. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de grondrechten niet versterkt worden, kan de democratie niet gemoderniseerd worden of is het niet mogelijk om tweetalig onderwijs in Brussel uit te bouwen.