N-VA had bij de Raad van Europa de manier aangeklaagd waarop de acht partijen die de staatshervorming steunen, het artikel 195 van de Grondwet wijzigen. Staatssecretaris Verherstraeten herinnert eraan dat Kamerlid Ben Weyts daarbij de harde woorden niet schuwde. Hij had het over "verkrachting van de grondwet", "juridische hocus-pocus" en "chantage". Volgens Verherstraeten oordeelt de Venetië-commissie echter compleet het tegenovergestelde. "De procedure lijkt de Grondwet niet te hebben geschonden of lijkt niet in te druisen tegen internationale democratische standaarden", citeert Verherstraeten. Ook met het tijdelijk karakter van de operatie lijkt voor de experten weinig mis. Wel had de wijziging van artikel 195 "explicieter" in het parlementaire debat naar voren moeten komen. Verherstraeten reageert weliswaar tevreden op deze bevestiging door de Venetië-commissie, maar heeft toch een aantal bedenkingen: "N-VA heeft geprobeerd de binnenlandse oppositie naar het buitenland te exporteren, maar werd vandaag door de internationale experts unaniem teruggefloten. Zij vinden dat de zesde staatshervorming wordt uitgevoerd in overeenstemming met de grondwet, het internationaal recht en de principes van de rechtstaat", zegt hij. (DIRK WAEM)

N-VA had bij de Raad van Europa de manier aangeklaagd waarop de acht partijen die de staatshervorming steunen, het artikel 195 van de Grondwet wijzigen. Staatssecretaris Verherstraeten herinnert eraan dat Kamerlid Ben Weyts daarbij de harde woorden niet schuwde. Hij had het over "verkrachting van de grondwet", "juridische hocus-pocus" en "chantage". Volgens Verherstraeten oordeelt de Venetië-commissie echter compleet het tegenovergestelde. "De procedure lijkt de Grondwet niet te hebben geschonden of lijkt niet in te druisen tegen internationale democratische standaarden", citeert Verherstraeten. Ook met het tijdelijk karakter van de operatie lijkt voor de experten weinig mis. Wel had de wijziging van artikel 195 "explicieter" in het parlementaire debat naar voren moeten komen. Verherstraeten reageert weliswaar tevreden op deze bevestiging door de Venetië-commissie, maar heeft toch een aantal bedenkingen: "N-VA heeft geprobeerd de binnenlandse oppositie naar het buitenland te exporteren, maar werd vandaag door de internationale experts unaniem teruggefloten. Zij vinden dat de zesde staatshervorming wordt uitgevoerd in overeenstemming met de grondwet, het internationaal recht en de principes van de rechtstaat", zegt hij. (DIRK WAEM)