Uit de analyse blijkt dat N-VA in een kwart van alle opgenomen artikels opdook, terwijl de partij bij de jongste Kamerverkiezingen goed was voor 29 procent van de stemmen (na statistische normalisatie). Met slechts een kleine 18 procent van de stemmen kwam CD&V dan weer ter sprake in 23 procent van de items. Ook sp.a (15% stemmen tegen ruim 18% aandacht) en Open Vld (zo'n 12% stemmen tegen 15% aandacht) bleken oververtegenwoordigd. Daar tegenover staat dat N-VA-kopman De Wever ruim 42 procent "coverage" kreeg, tegenover slechts 34 procent van de stemmen. Van de andere opgenomen Senaatskopstukken doken enkel sp.a'er Johan Vande Lanotte en toenmalig CD&V-staatssecretaris Etienne Schouppe beduidend boven hun gewicht op in de media. Tot slot namen de onderzoekers ook de teneur van de berichten onder de loep. Berichten over Vlaams Belang (30,3%) en N-VA (28,7%) waren het vaakst negatief, wat zowel te maken kan hebben met de teneur van hun boodschap als met negatieve berichtgeving over hen. CD&V (25,8), sp.a (25,2), LDD (24,6) en Groen! (23,8) volgen op de voet, terwijl berichten over Open Vld slechts in 17,8 procent van de gevallen "negatief" kleurden. (ERIC LALMAND)