De Moslimexecutieve wordt geteisterd door interne ruzies, gerechtelijke onderzoeken en malversaties in de boekhouding. Sindsdien neemt de regering om de zes maanden een kb om het representatief orgaan van de moslims toch nog gedeeltelijk te financieren. Volgens Weyts werd zo nog 1,5 miljoen euro uitgekeerd. Nadat De Clerck in maart dit jaar weigerde de executieve nog langer te erkennen, slaakte het orgaan een noodkreet. De Justitieminister nam daarna twee kb's om de "lopende zaken" te verzekeren. Eén van de twee besluiten voorzag nog een subsidie van 70.000 euro. Op 12 oktober gaf de CD&V-minister in de bevoegde Kamercommissie tekst en uitleg over de kb's. Vandaag/dinsdag gaf De Clerck in de commissie toe dat een bijkomend bedrag van 140.000 euro nodig is om de continuïteit tot eind dit jaar te verzekeren. "Ook al is de Moslimexecutieve er niet in geslaagd om in consensus een hervormingsproject uit te werken, toch blijkt dat de verworvenheden van de islamitische eredienst op het terrein veilig moeten worden gesteld. Ik denk aan de islamconsulenten, de imams in de erkende moskeeën, en anderen", zei de minister, die eraan toevoegde dat de executieve dit jaar in totaal 322.500 euro zal hebben gekregen. Volgens Weyts werd de 140.000 euro toegekend via een kb van 10 oktober. "Blijkt dat de regering over dit kb besliste op 2 oktober, nota bene op voorstel van De Clerck zelf. 10 dagen dus vóór zijn antwoord in het parlement. De Clerck verzweeg dus dat de regering 10 dagen eerder beslist had om nog eens 140.000 euro toe te kennen", dixit de N-VA'er, die de minister verwijt het parlement te hebben voorgelogen. (KAV)

De Moslimexecutieve wordt geteisterd door interne ruzies, gerechtelijke onderzoeken en malversaties in de boekhouding. Sindsdien neemt de regering om de zes maanden een kb om het representatief orgaan van de moslims toch nog gedeeltelijk te financieren. Volgens Weyts werd zo nog 1,5 miljoen euro uitgekeerd. Nadat De Clerck in maart dit jaar weigerde de executieve nog langer te erkennen, slaakte het orgaan een noodkreet. De Justitieminister nam daarna twee kb's om de "lopende zaken" te verzekeren. Eén van de twee besluiten voorzag nog een subsidie van 70.000 euro. Op 12 oktober gaf de CD&V-minister in de bevoegde Kamercommissie tekst en uitleg over de kb's. Vandaag/dinsdag gaf De Clerck in de commissie toe dat een bijkomend bedrag van 140.000 euro nodig is om de continuïteit tot eind dit jaar te verzekeren. "Ook al is de Moslimexecutieve er niet in geslaagd om in consensus een hervormingsproject uit te werken, toch blijkt dat de verworvenheden van de islamitische eredienst op het terrein veilig moeten worden gesteld. Ik denk aan de islamconsulenten, de imams in de erkende moskeeën, en anderen", zei de minister, die eraan toevoegde dat de executieve dit jaar in totaal 322.500 euro zal hebben gekregen. Volgens Weyts werd de 140.000 euro toegekend via een kb van 10 oktober. "Blijkt dat de regering over dit kb besliste op 2 oktober, nota bene op voorstel van De Clerck zelf. 10 dagen dus vóór zijn antwoord in het parlement. De Clerck verzweeg dus dat de regering 10 dagen eerder beslist had om nog eens 140.000 euro toe te kennen", dixit de N-VA'er, die de minister verwijt het parlement te hebben voorgelogen. (KAV)