Wat De Roover vooral opvalt is "de grote grijsheid" van het federale regeerakkoord. "Dat is niet meer dan logisch, want het geeft de spreidstand weer die men moest aannemen om zeven partijen te overkoepelen", analyseert de N-VA-Kamerfractieleider het programma van de zeven Vivaldi-partijen. De Roover verwacht dan ook dat er "nog heel wat gebakkeleid zal worden" in de regering. "De cohesie heet N-VA. Die samenhorigheid zal nog even duren, maar wanneer de zaken concreet moeten gemaakt worden zal die gemeenschappelijke vijand niet langer volstaan." Het regeerprogramma en de aanslepende regeringsvorming tonen volgens de Roover nogmaals "het fundamentele probleem van de Belgische structuur" aan. Die kan nooit een vertaling zijn van de dominante politieke stroming in het noorden van het land, aldus de N-VA'er. (Belga)

Wat De Roover vooral opvalt is "de grote grijsheid" van het federale regeerakkoord. "Dat is niet meer dan logisch, want het geeft de spreidstand weer die men moest aannemen om zeven partijen te overkoepelen", analyseert de N-VA-Kamerfractieleider het programma van de zeven Vivaldi-partijen. De Roover verwacht dan ook dat er "nog heel wat gebakkeleid zal worden" in de regering. "De cohesie heet N-VA. Die samenhorigheid zal nog even duren, maar wanneer de zaken concreet moeten gemaakt worden zal die gemeenschappelijke vijand niet langer volstaan." Het regeerprogramma en de aanslepende regeringsvorming tonen volgens de Roover nogmaals "het fundamentele probleem van de Belgische structuur" aan. Die kan nooit een vertaling zijn van de dominante politieke stroming in het noorden van het land, aldus de N-VA'er. (Belga)