Dat België meer zal samenwerken met Nederland op buitenlandse ambassades vindt de partij alvast een goede zaak. "Ook het feit dat we vertegenwoordigingen bundelen in steden waar meerdere posten aanwezig zijn, zoals in Parijs of New York, kan op onze steun rekenen", verklaart Luykx. Toch plaatst de N-VA ook enkele kanttekeningen bij de hele operatie. "Reynders' plannen om de economische diplomatie te herfederaliseren zijn bekend. Vorige week heeft de Vlaamse regering hiervoor beroep aangetekend bij de Raad van State. Het postennetwerk had moeten worden gereorganiseerd in functie van de deelstaten, die de buitenlandse handel en de investeringen moeten aanwakkeren", meent het N-VA-Kamerlid. Volgens senator Karl Vanlouwe zou minister Reynders ook beter werk maken van een hervorming van het personeelsstatuut van de diplomaten: "In het verleden beloofde de minister een betere screening van kandidaat-diplomaten. Hiervan is nog niets in huis gekomen. Integendeel. Een N-VA-wetsvoorstel van mijn hand om de selectie van ambassadeurs te objectiveren werd vorige week weggestemd door de meerderheid". Vanlouwe wilde een parlementair advies voordat een ambassadeur op post wordt benoemd, om zo de partijpolitieke beïnvloeding tegen te gaan. (MVL)

Dat België meer zal samenwerken met Nederland op buitenlandse ambassades vindt de partij alvast een goede zaak. "Ook het feit dat we vertegenwoordigingen bundelen in steden waar meerdere posten aanwezig zijn, zoals in Parijs of New York, kan op onze steun rekenen", verklaart Luykx. Toch plaatst de N-VA ook enkele kanttekeningen bij de hele operatie. "Reynders' plannen om de economische diplomatie te herfederaliseren zijn bekend. Vorige week heeft de Vlaamse regering hiervoor beroep aangetekend bij de Raad van State. Het postennetwerk had moeten worden gereorganiseerd in functie van de deelstaten, die de buitenlandse handel en de investeringen moeten aanwakkeren", meent het N-VA-Kamerlid. Volgens senator Karl Vanlouwe zou minister Reynders ook beter werk maken van een hervorming van het personeelsstatuut van de diplomaten: "In het verleden beloofde de minister een betere screening van kandidaat-diplomaten. Hiervan is nog niets in huis gekomen. Integendeel. Een N-VA-wetsvoorstel van mijn hand om de selectie van ambassadeurs te objectiveren werd vorige week weggestemd door de meerderheid". Vanlouwe wilde een parlementair advies voordat een ambassadeur op post wordt benoemd, om zo de partijpolitieke beïnvloeding tegen te gaan. (MVL)