Ook op de tweede dag van het weekend gaat een N-VA-minister in de clinch met Unia, het vroegere Centrum voor Gelijkheid van Kansen. In De Zondag zegt Vlaams minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans dat Unia "niet neutraal en niet objectief" is en maar één doelgroep verdedigt, de "mensen van allochtone origine". Kersvers staatssecretaris Zuhal Demir zegt dan weer dat Unia geen centrum van gelijke kansen, maar van polarisering is. "Wij vinden het goed dat er naast de politiek ook instellingen bestaan die het beleid uitdagen en bij de les houden, een tegengewicht vormen voor de waan van de dag", reageert Ward Kennes. "Maar ik heb de indruk dat dit niet de traditie is van N-VA. Als er een meerderheid is, vinden zij dat iedereen in dezelfde richting moet marcheren." De CD&V'er betreurt de uitspraak van Zuhal Demir dat Unia zich niet bezighoudt met discriminatie op de arbeidsmarkt, terwijl het centrum daar vorige week nog een studie over publiceerde. "Het enige thema waar Unia zich niet mee bezighoudt, is het communautaire." "N-VA wil soms graag een electorale groep bedienen die het moeilijk heeft met het discours rond anti-discriminatie. De partij wil daarom graag laten verstaan dat ze Unia liever kwijt dan rijk is", besluit het parlementslid. (Belga)

Ook op de tweede dag van het weekend gaat een N-VA-minister in de clinch met Unia, het vroegere Centrum voor Gelijkheid van Kansen. In De Zondag zegt Vlaams minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans dat Unia "niet neutraal en niet objectief" is en maar één doelgroep verdedigt, de "mensen van allochtone origine". Kersvers staatssecretaris Zuhal Demir zegt dan weer dat Unia geen centrum van gelijke kansen, maar van polarisering is. "Wij vinden het goed dat er naast de politiek ook instellingen bestaan die het beleid uitdagen en bij de les houden, een tegengewicht vormen voor de waan van de dag", reageert Ward Kennes. "Maar ik heb de indruk dat dit niet de traditie is van N-VA. Als er een meerderheid is, vinden zij dat iedereen in dezelfde richting moet marcheren." De CD&V'er betreurt de uitspraak van Zuhal Demir dat Unia zich niet bezighoudt met discriminatie op de arbeidsmarkt, terwijl het centrum daar vorige week nog een studie over publiceerde. "Het enige thema waar Unia zich niet mee bezighoudt, is het communautaire." "N-VA wil soms graag een electorale groep bedienen die het moeilijk heeft met het discours rond anti-discriminatie. De partij wil daarom graag laten verstaan dat ze Unia liever kwijt dan rijk is", besluit het parlementslid. (Belga)