Dat heeft Jambon gezegd in het VTM-middagjournaal.

Theo Francken, Belga Image
Theo Francken © Belga Image

De bedreigingen liepen vrijdag binnen op het politiekantoor van Aarlen. Het ging om een handgeschreven brief, afgestempeld in Luik, die werd ondertekend door iemand die zichzelf uitgaf voor een 'extreme moslim', aldus de vicepremier.

Bescherming

De brief bevatte volgens Jambon de aanmaning aan hemzelf en Francken om het grondgebied te verlaten, zoniet werd hun leven bedreigd. Jambon kreeg de boodschap dat de zaak niet mag worden gebanaliseerd en dat er een reeël gevaar is.

Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voert momenteel nog een analyse uit. Er werden maatregelen voorgesteld om via de lokale politie een oogje in het zeil te houden.

Wij zijn publieke figuren, maar het laatste dat ik wil is dat de bevolking zoiets zou moeten meemaken.

Jan Jambon

Francken, die nog twee jonge kinderen heeft, ging op het aanbod in. Dat betekent dat de politie intensiever patrouilleert in de buurt van zijn huis en de school en crèche van de kinderen.

Voor de vicepremier hoefde de extra bewaking niet. Hij lijkt ook niet uit het lood geslagen. 'Het effect op mij is dat ik nog meer gemotiveerd ben om deze job goed te doen. Wij zijn publieke figuren, maar het laatste dat ik wil is dat de bevolking zoiets zou moeten meemaken. Daarom ben ik hypergemotiveerd om aan het veiligheidsfacet en het indijken van de radicalisering absolute prioriteit te geven'.

In opspraak

Beide N-VA-kopstukken kwamen de voorbije weken in opspraak. Jambon door een uitspraak waarin hij zei dat 'collaborateurs hun redenen hadden', Francken omdat hij samen met zijn partijgenoot en Vlaams minister Ben Weyts op een verjaardagsfeest van voormalig VU-senator en VMO-oprichter Bob Maes aanwezig was. Daarnaast kwamen ook oude mails naar boven, waarin Francken zich volgens de oppositie racistisch uitliet. Verschillende oppositiepartijen, onder leiding van de PS, vroegen dan ook om het ontslag van Jambon en Francken.

Laurette Onkelinx

Laurette Onkelinx (PS), BELGA
Laurette Onkelinx (PS) © BELGA

'Als sommige Franstalige media me afschilderen als een homofoob en een racist, omdat dat in de PS-kraam van Laurette Onkelinx en co past, dan zal het wel dat dit sommige mensen op ideeën brengt', reageert Francken.

'Ik ben verkozen om mijn werk te doen. In de Kamer heb ik van inhoudelijk weerwerk van de linkse oppositie alvast niets gemerkt. Nadat ik tijdens het debat over de regeerverklaring mijn inhoudelijke repliek gaf op het luik Asiel en Migratie, was het voor het eerst in drie dagen oorverdovend stil in de Kamer', aldus Francken, die nog opmerkt dat PS-fractieleidster Onkelinx niet bleef voor zijn repliek. (Belga/KVDA)

Dat heeft Jambon gezegd in het VTM-middagjournaal. De brief bevatte volgens Jambon de aanmaning aan hemzelf en Francken om het grondgebied te verlaten, zoniet werd hun leven bedreigd. Jambon kreeg de boodschap dat de zaak niet mag worden gebanaliseerd en dat er een reeël gevaar is. Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) voert momenteel nog een analyse uit. Er werden maatregelen voorgesteld om via de lokale politie een oogje in het zeil te houden. Francken, die nog twee jonge kinderen heeft, ging op het aanbod in. Dat betekent dat de politie intensiever patrouilleert in de buurt van zijn huis en de school en crèche van de kinderen. Voor de vicepremier hoefde de extra bewaking niet. Hij lijkt ook niet uit het lood geslagen. 'Het effect op mij is dat ik nog meer gemotiveerd ben om deze job goed te doen. Wij zijn publieke figuren, maar het laatste dat ik wil is dat de bevolking zoiets zou moeten meemaken. Daarom ben ik hypergemotiveerd om aan het veiligheidsfacet en het indijken van de radicalisering absolute prioriteit te geven'. Beide N-VA-kopstukken kwamen de voorbije weken in opspraak. Jambon door een uitspraak waarin hij zei dat 'collaborateurs hun redenen hadden', Francken omdat hij samen met zijn partijgenoot en Vlaams minister Ben Weyts op een verjaardagsfeest van voormalig VU-senator en VMO-oprichter Bob Maes aanwezig was. Daarnaast kwamen ook oude mails naar boven, waarin Francken zich volgens de oppositie racistisch uitliet. Verschillende oppositiepartijen, onder leiding van de PS, vroegen dan ook om het ontslag van Jambon en Francken.