Het zit Van Brempt hoog dat iemand als N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman op Twitter schreef dat de EU 450 miljoen euro "Europees coronageld" naar Marokko stuurt, terwijl Vlaanderen 6 miljoen euro ontvangt. "Per besmetting krijgt Marokko 1.000 keer zo veel Europese hulp", voegde hij er in hoofdletters aan toe. Ook Dries Van Langenhove, van de Vlaams Belang-fractie, maakte die vergelijking op sociale media. "De waarheid is dat er helemaal geen 450 miljoen euro 'coronageld' naar Marokko gaat en dat ook Vlaanderen niet 'slechts' 6 miljoen ontvangt van de EU", reageert Van Brempt dinsdag. "Wat dat laatste bedrag betreft, gaat het om de herbestemming van bestaande middelen uit de cohesiefondsen die nu ook voor Covid-19 kunnen gebruikt worden, maar dat gaat slechts over een minieme fractie van de steunmaatregelen die de EU uitvaardigt." Afgelopen weekend was er heel wat ophef over het feit dat de drie N-VA'ers in het Europees Parlement zich als een van de weinigen onthouden hebben bij de stemming over de herbestemming van het cohesiegeld, omdat Wallonië in verhouding veel meer ontvangt dan Vlaanderen, waar "de nood het hoogst is". De Europese steun werd maandag ook goedgekeurd op het niveau van de lidstaten, maar omdat de Vlaamse regering het niet eens is met de verdeelsleutel, moest België zich als enige onthouden. "Wat N-VA, maar ook Vlaams Belang nu doen, is bewust en kwaadwillig desinformatie verspreiden en daar een xenofobe saus over gieten, met de bedoeling misbruik te maken van een pandemie om de bevolking op te jutten tegen de Europese Unie", vindt Van Brempt. Ze wijst erop dat de 450 miljoen euro die Europa voor Marokko uittrekt geen zogenaamd coronageld is, maar een bedrag dat het land krijgt in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid, dat bovendien wordt gefinancierd met een apart budget. "De buurlanden (van de EU, red.) krijgen dat geld ook niet zomaar, ze moeten daarvoor projectaanvragen indienen, die ook moeten goedgekeurd worden. Wat de EU beslist heeft, is dat de reeds toegezegd middelen uit het Europees nabuurschapsinstrument óók mogen worden gebruikt in de strijd tegen de Covid-19-pandemie." (Belga)

Het zit Van Brempt hoog dat iemand als N-VA-Kamerlid Tomas Roggeman op Twitter schreef dat de EU 450 miljoen euro "Europees coronageld" naar Marokko stuurt, terwijl Vlaanderen 6 miljoen euro ontvangt. "Per besmetting krijgt Marokko 1.000 keer zo veel Europese hulp", voegde hij er in hoofdletters aan toe. Ook Dries Van Langenhove, van de Vlaams Belang-fractie, maakte die vergelijking op sociale media. "De waarheid is dat er helemaal geen 450 miljoen euro 'coronageld' naar Marokko gaat en dat ook Vlaanderen niet 'slechts' 6 miljoen ontvangt van de EU", reageert Van Brempt dinsdag. "Wat dat laatste bedrag betreft, gaat het om de herbestemming van bestaande middelen uit de cohesiefondsen die nu ook voor Covid-19 kunnen gebruikt worden, maar dat gaat slechts over een minieme fractie van de steunmaatregelen die de EU uitvaardigt." Afgelopen weekend was er heel wat ophef over het feit dat de drie N-VA'ers in het Europees Parlement zich als een van de weinigen onthouden hebben bij de stemming over de herbestemming van het cohesiegeld, omdat Wallonië in verhouding veel meer ontvangt dan Vlaanderen, waar "de nood het hoogst is". De Europese steun werd maandag ook goedgekeurd op het niveau van de lidstaten, maar omdat de Vlaamse regering het niet eens is met de verdeelsleutel, moest België zich als enige onthouden. "Wat N-VA, maar ook Vlaams Belang nu doen, is bewust en kwaadwillig desinformatie verspreiden en daar een xenofobe saus over gieten, met de bedoeling misbruik te maken van een pandemie om de bevolking op te jutten tegen de Europese Unie", vindt Van Brempt. Ze wijst erop dat de 450 miljoen euro die Europa voor Marokko uittrekt geen zogenaamd coronageld is, maar een bedrag dat het land krijgt in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid, dat bovendien wordt gefinancierd met een apart budget. "De buurlanden (van de EU, red.) krijgen dat geld ook niet zomaar, ze moeten daarvoor projectaanvragen indienen, die ook moeten goedgekeurd worden. Wat de EU beslist heeft, is dat de reeds toegezegd middelen uit het Europees nabuurschapsinstrument óók mogen worden gebruikt in de strijd tegen de Covid-19-pandemie." (Belga)