'We werken niet met een tweederdemeerderheid.' Dat zei informateur Didier Reynders (MR) maandagnamiddag op de vraag of een staatshervorming op tafel ligt. 'Dat behoort niet tot onze opdracht. Een gewone meerderheid zal al moeilijk genoeg zijn.'
...

'We werken niet met een tweederdemeerderheid.' Dat zei informateur Didier Reynders (MR) maandagnamiddag op de vraag of een staatshervorming op tafel ligt. 'Dat behoort niet tot onze opdracht. Een gewone meerderheid zal al moeilijk genoeg zijn.'Tegelijkertijd benadrukte Vande Lanotte dat zijn lijst met te bespreken beleidsthema's - een tiental - door geen enkele partij werd gecontesteerd. De twee uitspraken wijzen er dus op dat 'confederalisme' als apart onderwerp (nog) niet op tafel ligt voor de onderhandelaars van PS, SP.A, MR, Open VLD, Groen en N-VA. Het kan natuurlijk wel dat N-VA redeneert dat ieder thema inherent communautair is en dat die onverenigbaarheden pas later in de informatieronde naar boven komen.Maar hoe dan ook was het voorlopige uitgangspunt dat een regering met de N-VA én de PS samen er eentje zou zijn waarin het communautaire sowieso op tafel zou belanden. Een overzicht van enkele uitspraken van vóór de verkiezingen.Ofwel is de PS dus alsnog bereid om communautaire water bij de wijn te doen, ofwel zal Di Rupo de N-VA tegemoetkomen op het vlak van arbeidsmarkt, migratie en sociale zekerheid om zo de Vlamingen 'centrumrechts Vlaams beleid' te schenken. Ook de PS moet natuurlijk een bocht van 180 graden maken. Er waren niet alleen de uitspraken van Paul Magnette op maandagochtend. En dan is er ook nog Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, die zich evenzeer uitsprak tegen een regering met de PS.