'Haar aanpak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (of betonstop) is tragisch te noemen, want ze ondermijnt zelf het draagvlak', zegt N-VA'er Axel Ronse. Open VLD eist dat de minister haar omzendbrief herschrijft.

Omzendbrief

Minister van Omgeving Joke Schauvliege stuurde de Vlaamse gemeenten in augustus een toelichting bij haar omzendbrief rond de bouwgronden. Daarin trachtte ze de ongerustheid weg te nemen over de opdeling van Vlaanderen in bebouwd en onbebouwd gebied.

'Het is toch wel vreemd dat er een handleiding komt bij een omzendbrief, die zelf al is opgesteld om de wet te interpreteren', zegt Lydia Peeters van Open VLD.

Regeringspartijen N-VA en Open VLD nemen dan ook geen genoegen met die extra toelichting. 'De omzendbrief van de minister staat haaks op de politieke consensus die we hebben', zegt Axel Ronse. 'Daarin staat duidelijk dat er niet geraakt wordt aan de rechten van eigenaars van een grond met een harde bestemming. Deze brief wekt op zijn minst de indruk dat de waarde kan dalen.'

N-VA wil voorlopig niet zo ver gaan om de minister te vragen haar omzendbrief in te trekken. 'We geven haar nog de kans om te argumenteren, maar we zouden liever zien dat het initiële traject naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zou worden gevolgd. Daarin moet er eerst sprake zijn van een decreet waarin de financiële compensatie wordt geregeld van gronden waarvan de bestemming wijzigt.'

Open VLD vraagt wel met zoveel woorden dat Schauvliege haar omzendbrief herschrijft. 'Er staan nieuwe juridische termen in die brief, zoals 'bebouwd' en 'onbebouwd gebied'. Dat mag niet, daarvoor is wetgeving nodig', zegt Lydia Peeters. 'De minister moet toegeven dat dit een slechte omzendbrief is en dat hij opnieuw moet worden geschreven. Vroeg of laat zal deze brief toch worden vernietigd, want voor de Raad van State doorstaat hij de grondwettelijke toets nooit.'

'Haar aanpak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (of betonstop) is tragisch te noemen, want ze ondermijnt zelf het draagvlak', zegt N-VA'er Axel Ronse. Open VLD eist dat de minister haar omzendbrief herschrijft.Minister van Omgeving Joke Schauvliege stuurde de Vlaamse gemeenten in augustus een toelichting bij haar omzendbrief rond de bouwgronden. Daarin trachtte ze de ongerustheid weg te nemen over de opdeling van Vlaanderen in bebouwd en onbebouwd gebied. 'Het is toch wel vreemd dat er een handleiding komt bij een omzendbrief, die zelf al is opgesteld om de wet te interpreteren', zegt Lydia Peeters van Open VLD. Regeringspartijen N-VA en Open VLD nemen dan ook geen genoegen met die extra toelichting. 'De omzendbrief van de minister staat haaks op de politieke consensus die we hebben', zegt Axel Ronse. 'Daarin staat duidelijk dat er niet geraakt wordt aan de rechten van eigenaars van een grond met een harde bestemming. Deze brief wekt op zijn minst de indruk dat de waarde kan dalen.' N-VA wil voorlopig niet zo ver gaan om de minister te vragen haar omzendbrief in te trekken. 'We geven haar nog de kans om te argumenteren, maar we zouden liever zien dat het initiële traject naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zou worden gevolgd. Daarin moet er eerst sprake zijn van een decreet waarin de financiële compensatie wordt geregeld van gronden waarvan de bestemming wijzigt.' Open VLD vraagt wel met zoveel woorden dat Schauvliege haar omzendbrief herschrijft. 'Er staan nieuwe juridische termen in die brief, zoals 'bebouwd' en 'onbebouwd gebied'. Dat mag niet, daarvoor is wetgeving nodig', zegt Lydia Peeters. 'De minister moet toegeven dat dit een slechte omzendbrief is en dat hij opnieuw moet worden geschreven. Vroeg of laat zal deze brief toch worden vernietigd, want voor de Raad van State doorstaat hij de grondwettelijke toets nooit.'