Volgens een bericht in De Standaard is de Franse bank van plan bijna de volledige winst weg te halen bij haar Belgische dochter. En dat net op het moment dat ook aan banken wordt gevraagd inspanningen te leveren om de coronacrisis op te vangen en dus geen dividenden uit te keren. Volgens minister De Croo is de bank de intentie om het dividend uit te keren wel aan het herbekijken, onder meer op basis van het advies van de Europese Centrale Bank. 'Daar gaat de nieuwe raad van bestuur in Parijs over', aldus De Croo. 'Wij hebben daar een stem, want we zijn aandeelhouder, en zullen die zeker laten horen.'

Kamerlid Sander Loones (N-VA) uit in een reactie alvast zijn twijfels bij de kracht van de bankendeal en de mogelijke impact van de minister van Financiën. 'Twijfel en verwarring is net het laatste wat we nodig hebben in deze periode van crisis', aldus Loones, die het 'ongehoord' vindt dat de bank dat dividend zou uitkeren. Hij vraagt de bankenregulator FSMA actie te ondernemen zoals de Britse toezichthouder (PRA). Die heeft alle banken rechtstreeks aangeschreven. Ze kregen een aanmaning geen dividenden uit te keren omwille van de coronacrisis. 'Indien een Britse bank geen gehoor zou geven aan deze oproep, zal deze onder het vergrootglas worden gelegd van de PRA', zegt Loones. 'De PRA kondigde aan al haar autoriteit en toezichtsopdracht in te zullen zetten tegen dergelijke banken. De FSMA moet voor de Belgische financiële sector dezelfde actie ondernemen.'

Groen-Kamerlid Dieter Van Besien merkt op dat de Europese banken sinds het begin van de coronacrisis aanzienlijke kapitaalsteun van de ECB hebben ontvangen om leningen aan gezinnen en bedrijven die extra middelen nodig hebben, te financieren. Bovendien worden ze nu de facto door de ECB betaald om aan bedrijven te lenen. Deze overheidssteun aan de banksector is een tegenprestatie voor de verantwoordingsplicht van de banksector, luidt het. Het groene Kamerlid roept de overheid als grootste aandeelhouder op te eisen dat de bank haar 'onethisch plan' laat varen. Minister De Croo moet samen met Andrea Enria, de voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB, stappen ondernemen en banken verplichten geen dividend uit te keren, gaat Van Besien voort. 'Als dat niet gebeurt, moeten er zware sancties worden genomen tegen BNP Paribas en alle andere banken die weigeren hun dividendbeleid op te schorten.'

Volgens een bericht in De Standaard is de Franse bank van plan bijna de volledige winst weg te halen bij haar Belgische dochter. En dat net op het moment dat ook aan banken wordt gevraagd inspanningen te leveren om de coronacrisis op te vangen en dus geen dividenden uit te keren. Volgens minister De Croo is de bank de intentie om het dividend uit te keren wel aan het herbekijken, onder meer op basis van het advies van de Europese Centrale Bank. 'Daar gaat de nieuwe raad van bestuur in Parijs over', aldus De Croo. 'Wij hebben daar een stem, want we zijn aandeelhouder, en zullen die zeker laten horen.' Kamerlid Sander Loones (N-VA) uit in een reactie alvast zijn twijfels bij de kracht van de bankendeal en de mogelijke impact van de minister van Financiën. 'Twijfel en verwarring is net het laatste wat we nodig hebben in deze periode van crisis', aldus Loones, die het 'ongehoord' vindt dat de bank dat dividend zou uitkeren. Hij vraagt de bankenregulator FSMA actie te ondernemen zoals de Britse toezichthouder (PRA). Die heeft alle banken rechtstreeks aangeschreven. Ze kregen een aanmaning geen dividenden uit te keren omwille van de coronacrisis. 'Indien een Britse bank geen gehoor zou geven aan deze oproep, zal deze onder het vergrootglas worden gelegd van de PRA', zegt Loones. 'De PRA kondigde aan al haar autoriteit en toezichtsopdracht in te zullen zetten tegen dergelijke banken. De FSMA moet voor de Belgische financiële sector dezelfde actie ondernemen.' Groen-Kamerlid Dieter Van Besien merkt op dat de Europese banken sinds het begin van de coronacrisis aanzienlijke kapitaalsteun van de ECB hebben ontvangen om leningen aan gezinnen en bedrijven die extra middelen nodig hebben, te financieren. Bovendien worden ze nu de facto door de ECB betaald om aan bedrijven te lenen. Deze overheidssteun aan de banksector is een tegenprestatie voor de verantwoordingsplicht van de banksector, luidt het. Het groene Kamerlid roept de overheid als grootste aandeelhouder op te eisen dat de bank haar 'onethisch plan' laat varen. Minister De Croo moet samen met Andrea Enria, de voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB, stappen ondernemen en banken verplichten geen dividend uit te keren, gaat Van Besien voort. 'Als dat niet gebeurt, moeten er zware sancties worden genomen tegen BNP Paribas en alle andere banken die weigeren hun dividendbeleid op te schorten.'