Volgens Vereeck is het N-VA-voorstel een bijzonder "kortzichtige maatregel". "We weten dat er drie communautaire facturen op ons afkomen. Er is de factuur van de ambtenarenpensioenen, de factuur van de usurperende bevoegdheden en de factuur voor de zesde staatshervorming. Wij vragen als LDD al langer om daarvoor buffers aan te leggen. En net de enige buffer die de regering voorziet, die voor de ambtenarenpensioenen, wil men nu opsouperen", aldus Vereeck. De LDD-fractieleider noemt die houding "kortzichtig consumptieseparatisme". "De enige reserve die er is moet weg. Is dat de kracht van verandering? Alles opdoen wat er op de rekening staan? Een maatregel nemen die de toekomst hypothekeert?", aldus Vereeck. Volgens Vereeck zou het bedrag van 54 miljoen ook niet voldoende zijn om de acute capaciteitsnood in het onderwijs op te lossen. "Er is eigenlijk 150 miljoen euro nodig om de acute nood op te lossen. Eerder was 39 miljoen voorzien. Dan moet er dus nog 111 euro gevonden worden en niet 54 miljoen euro", besluit de LDD'er. (JDH)

Volgens Vereeck is het N-VA-voorstel een bijzonder "kortzichtige maatregel". "We weten dat er drie communautaire facturen op ons afkomen. Er is de factuur van de ambtenarenpensioenen, de factuur van de usurperende bevoegdheden en de factuur voor de zesde staatshervorming. Wij vragen als LDD al langer om daarvoor buffers aan te leggen. En net de enige buffer die de regering voorziet, die voor de ambtenarenpensioenen, wil men nu opsouperen", aldus Vereeck. De LDD-fractieleider noemt die houding "kortzichtig consumptieseparatisme". "De enige reserve die er is moet weg. Is dat de kracht van verandering? Alles opdoen wat er op de rekening staan? Een maatregel nemen die de toekomst hypothekeert?", aldus Vereeck. Volgens Vereeck zou het bedrag van 54 miljoen ook niet voldoende zijn om de acute capaciteitsnood in het onderwijs op te lossen. "Er is eigenlijk 150 miljoen euro nodig om de acute nood op te lossen. Eerder was 39 miljoen voorzien. Dan moet er dus nog 111 euro gevonden worden en niet 54 miljoen euro", besluit de LDD'er. (JDH)