Voor N-VA moet het bankenplan van minister van Financiën Koen Geens (CD&V) ook de fiscale discriminatie op spaargeld aanpakken. "Wie zijn spaargeld op een kasbon zet of investeert in aandelen of obligaties, moet over dezelfde vrijstelling van de roerende voorheffing kunnen beschikken", stelt N-VA-kamerlid en -fractieleider Jan Jambon.

"Vandaag worden mensen gestimuleerd om hun geld op een spaarboekje te zetten. Maar wie investeert in kasbons, aandelen of obligaties, wordt gestraft", zegt Jambon. Bedrijven zijn daardoor te afhankelijk van de banken.

Jonge gezinnen die woning willen kopen

Ook voor de financiële sector is de huidige situatie verre van ideaal, vindt N-VA. "Er staat heel wat kapitaal op de spaarboekjes, maar op langere termijn zijn banken eerder bij kasbons gebaat", aldus Jambon.

Volgens de N-VA kan geld dat langer vaststaat bij een bank ook vlotter uitgeleend worden aan jonge gezinnen die een woning willen kopen of bouwen, en aan bedrijven die willen investeren. Daarom is het essentieel dat de discriminatie op spaargeld wordt weggewerkt.

Gestraft door fiscus

"Wie zijn geld op een kasbon zet of rechtstreeks in onze economie investeert, mag niet langer bijkomend gestraft worden door de fiscus", zegt Jambon.

Al op 6 februari diende de N-VA een wetsvoorstel in om de fiscale vrijstelling op het spaarboekje uit te breiden naar alle inkomsten uit intresten en dividenden. Maar om misbruik te voorkomen voorziet het wetsvoorstel ook in een centraal aanspreekpunt. "Zoals in Duitsland zullen banken enkel de vrijgestelde spaarinkomsten moeten meedelen. Wie op de andere inkomsten correct de roerende voorheffing betaalt, moet geen verdere aangifte doen."

'Gefoefel' stoppen

N-VA reageert zo op het wetsontwerp van minister Geens dat het 'gefoefel' met meerdere spaarboekjes vanaf 2015 te stoppen.

In een wetsontwerp van Geens staat dat het huidige stelsel wordt hervormd om een einde te maken aan misbruiken. Het aanhouden van verschillende spaarboekjes om geen belastingen te moeten beta­len op de interesten uit het spaar­geld is een oud zeer.

Nu moet geen belasting worden betaald op de inkomsten van spaarboekjes als die niet meer bedragen dan 1.880 euro. Boven dat bedrag houdt de bank een roerende voor­heffing van 15 procent in. Heel wat Belgen hebben bij een andere bank een nieuw boekje geopend als de grens van 1.880 euro in het vizier komt, om zo meer keren van die vrijstelling te genieten.

Open VLD: 'Stap naar invoering vermogensbelasting'

Eerder al schoot Open VLD, coalitiepartner van CD&V, het voostel af. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten ziet in het voorstel een eerste stap naar de invoering van een vermogensbelasting. (Belga/AVE)

Voor N-VA moet het bankenplan van minister van Financiën Koen Geens (CD&V) ook de fiscale discriminatie op spaargeld aanpakken. "Wie zijn spaargeld op een kasbon zet of investeert in aandelen of obligaties, moet over dezelfde vrijstelling van de roerende voorheffing kunnen beschikken", stelt N-VA-kamerlid en -fractieleider Jan Jambon. "Vandaag worden mensen gestimuleerd om hun geld op een spaarboekje te zetten. Maar wie investeert in kasbons, aandelen of obligaties, wordt gestraft", zegt Jambon. Bedrijven zijn daardoor te afhankelijk van de banken. Ook voor de financiële sector is de huidige situatie verre van ideaal, vindt N-VA. "Er staat heel wat kapitaal op de spaarboekjes, maar op langere termijn zijn banken eerder bij kasbons gebaat", aldus Jambon. Volgens de N-VA kan geld dat langer vaststaat bij een bank ook vlotter uitgeleend worden aan jonge gezinnen die een woning willen kopen of bouwen, en aan bedrijven die willen investeren. Daarom is het essentieel dat de discriminatie op spaargeld wordt weggewerkt. "Wie zijn geld op een kasbon zet of rechtstreeks in onze economie investeert, mag niet langer bijkomend gestraft worden door de fiscus", zegt Jambon. Al op 6 februari diende de N-VA een wetsvoorstel in om de fiscale vrijstelling op het spaarboekje uit te breiden naar alle inkomsten uit intresten en dividenden. Maar om misbruik te voorkomen voorziet het wetsvoorstel ook in een centraal aanspreekpunt. "Zoals in Duitsland zullen banken enkel de vrijgestelde spaarinkomsten moeten meedelen. Wie op de andere inkomsten correct de roerende voorheffing betaalt, moet geen verdere aangifte doen." N-VA reageert zo op het wetsontwerp van minister Geens dat het 'gefoefel' met meerdere spaarboekjes vanaf 2015 te stoppen. In een wetsontwerp van Geens staat dat het huidige stelsel wordt hervormd om een einde te maken aan misbruiken. Het aanhouden van verschillende spaarboekjes om geen belastingen te moeten beta­len op de interesten uit het spaar­geld is een oud zeer. Nu moet geen belasting worden betaald op de inkomsten van spaarboekjes als die niet meer bedragen dan 1.880 euro. Boven dat bedrag houdt de bank een roerende voor­heffing van 15 procent in. Heel wat Belgen hebben bij een andere bank een nieuw boekje geopend als de grens van 1.880 euro in het vizier komt, om zo meer keren van die vrijstelling te genieten.Eerder al schoot Open VLD, coalitiepartner van CD&V, het voostel af. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten ziet in het voorstel een eerste stap naar de invoering van een vermogensbelasting. (Belga/AVE)