"Het voorstel van MR gaat niet ver genoeg. Zo sanctioneert MR enkel als de nieuwkomer niet deelneemt aan de modules van het inburgeringstraject, maar wordt er aan de nieuwkomer niet gevraagd om bepaalde doelstellingen te bereiken. Er is ook geen sprake van een toeleidingstraject voor minderjarige nieuwkomers en anderstalige kleuters, wat in Vlaanderen - waar inburgering al meer dan tien jaar verplicht is - wél het geval is", argumenteert Dhaene. Ze vindt het ook onbegrijpelijk dat MR geen beroep doet op het kader en de infrastructuur die Vlaanderen in Brussel heeft opgebouwd op het vlak van inburgering. Zo zou het Vlaamse BON (Brussels onthaalbureau voor nieuwkomers), dat als enige speler in Brussel al ruim tien jaar op vrijwillige basis volwaardige inburgeringstrajecten aan nieuwkomers aanbiedt, erkend moeten worden door Brussel. BON zou ook zijn inburgeringstraject volledig moeten aanpassen aan wat Brussel beslist. Dit ondanks het feit dat Vlaanderen - via BON - 5.400 inburgeringstrajecten in Brussel aanbiedt. De Franstalige Gemeenschapscommissie COCOF zou 4.000 inburgeringstrajecten voor zijn rekening nemen, maar het eerste onthaalbureau van de COCOF moet nog van start gaan. "N-VA staat voor een voorstel waarbij nieuwkomers niet enkel rechten maar ook plichten hebben en dat uitgaat van een samenwerking met Vlaanderen en de COCOF. Liever nog vandaag dan morgen," besluit Liesbet Dhaene. (Belga)

"Het voorstel van MR gaat niet ver genoeg. Zo sanctioneert MR enkel als de nieuwkomer niet deelneemt aan de modules van het inburgeringstraject, maar wordt er aan de nieuwkomer niet gevraagd om bepaalde doelstellingen te bereiken. Er is ook geen sprake van een toeleidingstraject voor minderjarige nieuwkomers en anderstalige kleuters, wat in Vlaanderen - waar inburgering al meer dan tien jaar verplicht is - wél het geval is", argumenteert Dhaene. Ze vindt het ook onbegrijpelijk dat MR geen beroep doet op het kader en de infrastructuur die Vlaanderen in Brussel heeft opgebouwd op het vlak van inburgering. Zo zou het Vlaamse BON (Brussels onthaalbureau voor nieuwkomers), dat als enige speler in Brussel al ruim tien jaar op vrijwillige basis volwaardige inburgeringstrajecten aan nieuwkomers aanbiedt, erkend moeten worden door Brussel. BON zou ook zijn inburgeringstraject volledig moeten aanpassen aan wat Brussel beslist. Dit ondanks het feit dat Vlaanderen - via BON - 5.400 inburgeringstrajecten in Brussel aanbiedt. De Franstalige Gemeenschapscommissie COCOF zou 4.000 inburgeringstrajecten voor zijn rekening nemen, maar het eerste onthaalbureau van de COCOF moet nog van start gaan. "N-VA staat voor een voorstel waarbij nieuwkomers niet enkel rechten maar ook plichten hebben en dat uitgaat van een samenwerking met Vlaanderen en de COCOF. Liever nog vandaag dan morgen," besluit Liesbet Dhaene. (Belga)