De N-VA dient bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) een klacht in tegen de krant Le Soir wegens het aanzetten tot haat en racisme.

De partij pikt het niet dat de Franstalige krant bij een vrije tribune over de Vlaamse Wooncode een foto plaatst van een massagraf in Nigeria met slachtoffers van etnische zuivering.

Volgens partijvoorzitter Bart De Wever is het normaal dat de Vlaamse overheid aan mensen die een beroep doen op een sociale woning die wordt gesubsidieerd door de gemeenschap een inspanning vraagt om de taal van die gemeenschap te leren.

'Daar en alleen daarover gaat de Vlaamse Wooncode', aldus De Wever.

Hij diende ook in 2008 een klacht bij het CGKR in tegen Le Soir. Dat gebeurde toen naar aanleiding van een artikel waarin werd geopperd om de leden, sympathisanten en kiezers van de N-VA op een schip te zetten en dat te laten zinken.

De N-VA dient bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) een klacht in tegen de krant Le Soir wegens het aanzetten tot haat en racisme. De partij pikt het niet dat de Franstalige krant bij een vrije tribune over de Vlaamse Wooncode een foto plaatst van een massagraf in Nigeria met slachtoffers van etnische zuivering.Volgens partijvoorzitter Bart De Wever is het normaal dat de Vlaamse overheid aan mensen die een beroep doen op een sociale woning die wordt gesubsidieerd door de gemeenschap een inspanning vraagt om de taal van die gemeenschap te leren.'Daar en alleen daarover gaat de Vlaamse Wooncode', aldus De Wever. Hij diende ook in 2008 een klacht bij het CGKR in tegen Le Soir. Dat gebeurde toen naar aanleiding van een artikel waarin werd geopperd om de leden, sympathisanten en kiezers van de N-VA op een schip te zetten en dat te laten zinken.