Volgens de lijst die de overheidsvakbonden hebben onderhandeld met Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) zouden alle leerkrachten, behalve degene in het hoger onderwijs, worden erkend als zwaar beroep. Open Vld en N-VA gaan niet akkoord en vinden dit bijzonder slechte reclame voor de job. "Er is krapte op de arbeidsmarkt en we hebben nood aan sterke profielen in het onderwijs", zegt Koen Daniëls. "We zoeken mensen met een diploma in wiskunde, in wetenschap, in talen... Gaan zij voor het onderwijs kiezen als de vakbond elke job als 'zwaar' betitelt?" Om het beroep aantrekkelijk te maken, moet er niet eenzijdig worden gezwaaid met een snellere pensionering, vindt N-VA. "De grootste uitval zit tussen 35 en 45 jaar. We moeten dus zorgen dat de job zelf interessanter wordt. Dit kan door de planlast omlaag te halen, leerkrachten opnieuw les te laten geven, een realistische invulling te geven aan inclusie... In het kleuteronderwijs zijn er leraren die verdrinken omdat ze kinderen in de klas krijgen die geen woord Nederlands spreken. Geef die leerlingen een taalbad voor ze in de klas komen. Daar zou budget voor moeten worden uitgetrokken. Ik blijf het van de vakbonden nog altijd onbegrijpelijk vinden dat men de voorziene 107 miljoen euro nagenoeg volledig in lonen steekt, waardoor er niets wijzigt aan de roep om extra ondersteuning." Daniëls vindt tot slot dat de discussie niet over zware beroepen, maar over zware taken zou moeten gaan. "Niet elke kleuterleerkracht heeft het zwaar. Zo is er een groot verschil tussen sommige scholen op het platteland of die in de grote steden of zelfs tussen scholen op het platteland onderling. Als ik dan zie dat Open Vld pleit om enkel kleuteronderwijs als zwaar beroep te weerhouden, stel ik de vraag of een leraar in het buitgenwoon secundair onderwijs met leerlingen met een zware fysieke en mentale beperking geen zware taken heeft." (Belga)

Volgens de lijst die de overheidsvakbonden hebben onderhandeld met Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) zouden alle leerkrachten, behalve degene in het hoger onderwijs, worden erkend als zwaar beroep. Open Vld en N-VA gaan niet akkoord en vinden dit bijzonder slechte reclame voor de job. "Er is krapte op de arbeidsmarkt en we hebben nood aan sterke profielen in het onderwijs", zegt Koen Daniëls. "We zoeken mensen met een diploma in wiskunde, in wetenschap, in talen... Gaan zij voor het onderwijs kiezen als de vakbond elke job als 'zwaar' betitelt?" Om het beroep aantrekkelijk te maken, moet er niet eenzijdig worden gezwaaid met een snellere pensionering, vindt N-VA. "De grootste uitval zit tussen 35 en 45 jaar. We moeten dus zorgen dat de job zelf interessanter wordt. Dit kan door de planlast omlaag te halen, leerkrachten opnieuw les te laten geven, een realistische invulling te geven aan inclusie... In het kleuteronderwijs zijn er leraren die verdrinken omdat ze kinderen in de klas krijgen die geen woord Nederlands spreken. Geef die leerlingen een taalbad voor ze in de klas komen. Daar zou budget voor moeten worden uitgetrokken. Ik blijf het van de vakbonden nog altijd onbegrijpelijk vinden dat men de voorziene 107 miljoen euro nagenoeg volledig in lonen steekt, waardoor er niets wijzigt aan de roep om extra ondersteuning." Daniëls vindt tot slot dat de discussie niet over zware beroepen, maar over zware taken zou moeten gaan. "Niet elke kleuterleerkracht heeft het zwaar. Zo is er een groot verschil tussen sommige scholen op het platteland of die in de grote steden of zelfs tussen scholen op het platteland onderling. Als ik dan zie dat Open Vld pleit om enkel kleuteronderwijs als zwaar beroep te weerhouden, stel ik de vraag of een leraar in het buitgenwoon secundair onderwijs met leerlingen met een zware fysieke en mentale beperking geen zware taken heeft." (Belga)