'De drie partijen zijn het erover eens dat Oost-Vlaanderen gezien de recente hervormingen door de Vlaamse overheid de kans moet grijpen om zichzelf als bestuursniveau te herdenken om verder in te zetten op een goed bestuur', klinkt het in de persmededeling.

'De komende weken zullen intense gesprekken worden gevoerd om een gezamenlijke visie op touw te zetten met het oog op de best mogelijke dienstverlening voor elke inwoner van onze provincie', vervolgt de mededeling. Er zijn volgens de coalitiepartners 'heel wat raakvlakken gevonden tussen de partijen om het beleid de komende jaren te concentreren op duurzaamheid, trage wegen en fietsinfrastructuur, ondersteuning van steden en gemeenten, innovatie en ondernemersschap en burgerparticipatie.'

'De drie partijen zijn het erover eens dat Oost-Vlaanderen gezien de recente hervormingen door de Vlaamse overheid de kans moet grijpen om zichzelf als bestuursniveau te herdenken om verder in te zetten op een goed bestuur', klinkt het in de persmededeling.'De komende weken zullen intense gesprekken worden gevoerd om een gezamenlijke visie op touw te zetten met het oog op de best mogelijke dienstverlening voor elke inwoner van onze provincie', vervolgt de mededeling. Er zijn volgens de coalitiepartners 'heel wat raakvlakken gevonden tussen de partijen om het beleid de komende jaren te concentreren op duurzaamheid, trage wegen en fietsinfrastructuur, ondersteuning van steden en gemeenten, innovatie en ondernemersschap en burgerparticipatie.'