Wie lid van een vakbond is, betaalt maandelijks lidgeld. In veel sectoren kan het lidgeld deels worden gerecupereerd. Bedrijven betalen een deel terug door een syndicale premie toe te kennen. De premie kan tot 135 euro per lid oplopen. Op de regeringstafel ligt een voorstel om de premie tot maximaal 145 euro op te trekken. Het gaat om een voorstel waarover de werknemers en de werkgevers het eerder eens geraakten. De regering moet er zich nog over buigen. Voorlopig zijn de kabinetten er nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken. De N-VA wil eerst zekerheid krijgen dat de premie belast wordt. De partij wil de werkgevers verplichten een fiscale fiche voor de premie op te maken, waardoor die de facto belastbaar wordt. Dat voorstel viel in een interkabinettenwerkgroep op een koude steen bij CD&V. De christendemocraten merken op dat via een verplichte fiscale fiche de anonimiteit van de betrokken vakbondsleden in gevaar komt. (Belga)

Wie lid van een vakbond is, betaalt maandelijks lidgeld. In veel sectoren kan het lidgeld deels worden gerecupereerd. Bedrijven betalen een deel terug door een syndicale premie toe te kennen. De premie kan tot 135 euro per lid oplopen. Op de regeringstafel ligt een voorstel om de premie tot maximaal 145 euro op te trekken. Het gaat om een voorstel waarover de werknemers en de werkgevers het eerder eens geraakten. De regering moet er zich nog over buigen. Voorlopig zijn de kabinetten er nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken. De N-VA wil eerst zekerheid krijgen dat de premie belast wordt. De partij wil de werkgevers verplichten een fiscale fiche voor de premie op te maken, waardoor die de facto belastbaar wordt. Dat voorstel viel in een interkabinettenwerkgroep op een koude steen bij CD&V. De christendemocraten merken op dat via een verplichte fiscale fiche de anonimiteit van de betrokken vakbondsleden in gevaar komt. (Belga)