"De verlaging van de lasten op arbeid heeft de laagste lonen gevoelig meer koopkracht bezorgd en bijgedragen aan een forse jobcreatie de voorbije jaren. Daarvoor is geen audit nodig", vindt N-VA. "Tal van nationale en internationale organisaties, waaronder de NBB en de OESO, hebben de hervorming positief beoordeeld". Voorts is het budgettair tekort voor N-VA geen probleem van te weinig inkomsten, maar van een te lage werkzaamheidsgraad. "We verwelkomen in dit kader de ambitieuze plannen van de regionale regeringen en rekenen op een ondersteunend federaal beleid", luidt het in een reactie op de uitlatingen van PS-voorzitter Paul Magnette. De N-VA wil haar voorstellen "verder bespreken aan de onderhandelingstafel zoals het hoort, binnen de missie van de koninklijk opdrachthouder. We zullen onze discrete en constructieve houding verderzetten. In de pers allerlei extra voorwaarden formuleren om aan tafel te gaan, bemoeilijkt opnieuw de federale onderhandelingen". (Belga)

"De verlaging van de lasten op arbeid heeft de laagste lonen gevoelig meer koopkracht bezorgd en bijgedragen aan een forse jobcreatie de voorbije jaren. Daarvoor is geen audit nodig", vindt N-VA. "Tal van nationale en internationale organisaties, waaronder de NBB en de OESO, hebben de hervorming positief beoordeeld". Voorts is het budgettair tekort voor N-VA geen probleem van te weinig inkomsten, maar van een te lage werkzaamheidsgraad. "We verwelkomen in dit kader de ambitieuze plannen van de regionale regeringen en rekenen op een ondersteunend federaal beleid", luidt het in een reactie op de uitlatingen van PS-voorzitter Paul Magnette. De N-VA wil haar voorstellen "verder bespreken aan de onderhandelingstafel zoals het hoort, binnen de missie van de koninklijk opdrachthouder. We zullen onze discrete en constructieve houding verderzetten. In de pers allerlei extra voorwaarden formuleren om aan tafel te gaan, bemoeilijkt opnieuw de federale onderhandelingen". (Belga)