Het Vlaams Parlement houdt deze namiddag een actuadebat over Uplace, het geplande winkelcomplex aan de Brusselse Ring in Machelen. De Vlaamse regering gaf op 13 februari groen licht voor Uplace, zij het in een afgeslankte versie. In het Radio 1-programma De ochtend kwam het al tot een behoorlijk bitsig debat tussen Matthias Diependaele van meerderheidspartij N-VA en Katia Segers van oppositiepartij SP.A.

Segers zei 'tal van redenen te kunnen bedenken waarom Uplace geen goed idee is', maar focuste op drie: de gevreesde mobiliteitsproblemen, de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden en de gevolgen voor de lokale economie in Vilvoorde, Mechelen en zelfs Leuven. 'Er is gewoon geen goede kant aan dit project.'

'Hypocriet'

Diependaele verwijt SP.A dan weer grote hypocrisie in dit dossier. 'Burgemeester Hans Bonte (SP.A) van Vilvoorde is 'carrément' tegen Uplace, maar pleit zelf voor een vergelijkbaar project op de CAT-site,' zegt hij. 'Alsof dat geen mobiliteitsproblemen zou teweegbrengen.'

'Hij heeft zelf al de goedkeuring gegeven voor de bouw van 25.000 tot 30.000 vierkante meter winkeloppervlakte - evenveel als er nu winkeloppervlakte in het centrum van Vilvoorde is. Alsof dat geen probleem zou zijn voor de lokale economie.'

'In december 2014 nog pleitte hij zelf voor de komst van een Albert Heijn-winkel. Alsof dat geen probleem is voor de slager en bakker om de hoek?'

'En in Leuven wil Louis Tobback aan de Vaartkom 60.000 vierkante meter winkeloppervlakte, net buiten het centrum,' aldus nog Diependaele. 'Het debat is totaal vervuild, ik begrijp niet welke belangen hier allemaal spelen.'

'Niet te vergelijken'

Volgens Segers gaat die vergelijking echter niet op. 'De projecten die op stapel staan in Leuven en Vilvoorde, zijn anders. Dat gaat over de ontwikkeling van nieuwe stadsdelen, over inbreidingsprojecten, waarbij wonen en winkelen samengaan. Dat gaat over een visie op mobiliteit en duurzaam leven.'

'Dat is heel anders dan de ontwikkeling van Uplace, dat een perifeer project buiten de stad is en waarvoor massa's investeringen moeten gebeuren om die te ontsluiten.'

Convenant

Diependaele wees er ook op dat de bezorgdheden rond Uplace al bekend waren in 2009, toen SP.A mee de zogenaamde brownfieldconvenant ondertekende die de bal aan het rollen bracht. Segers repliceerde dat die convenant geen vergunning is, maar de mogelijkheid geeft om een project te onderzoeken. 'Daarna is uit alle adviezen gebleken dat Uplace geen goed idee is.' (KVDA)

Het Vlaams Parlement houdt deze namiddag een actuadebat over Uplace, het geplande winkelcomplex aan de Brusselse Ring in Machelen. De Vlaamse regering gaf op 13 februari groen licht voor Uplace, zij het in een afgeslankte versie. In het Radio 1-programma De ochtend kwam het al tot een behoorlijk bitsig debat tussen Matthias Diependaele van meerderheidspartij N-VA en Katia Segers van oppositiepartij SP.A.Segers zei 'tal van redenen te kunnen bedenken waarom Uplace geen goed idee is', maar focuste op drie: de gevreesde mobiliteitsproblemen, de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden en de gevolgen voor de lokale economie in Vilvoorde, Mechelen en zelfs Leuven. 'Er is gewoon geen goede kant aan dit project.'Diependaele verwijt SP.A dan weer grote hypocrisie in dit dossier. 'Burgemeester Hans Bonte (SP.A) van Vilvoorde is 'carrément' tegen Uplace, maar pleit zelf voor een vergelijkbaar project op de CAT-site,' zegt hij. 'Alsof dat geen mobiliteitsproblemen zou teweegbrengen.' 'Hij heeft zelf al de goedkeuring gegeven voor de bouw van 25.000 tot 30.000 vierkante meter winkeloppervlakte - evenveel als er nu winkeloppervlakte in het centrum van Vilvoorde is. Alsof dat geen probleem zou zijn voor de lokale economie.' 'In december 2014 nog pleitte hij zelf voor de komst van een Albert Heijn-winkel. Alsof dat geen probleem is voor de slager en bakker om de hoek?''En in Leuven wil Louis Tobback aan de Vaartkom 60.000 vierkante meter winkeloppervlakte, net buiten het centrum,' aldus nog Diependaele. 'Het debat is totaal vervuild, ik begrijp niet welke belangen hier allemaal spelen.'Volgens Segers gaat die vergelijking echter niet op. 'De projecten die op stapel staan in Leuven en Vilvoorde, zijn anders. Dat gaat over de ontwikkeling van nieuwe stadsdelen, over inbreidingsprojecten, waarbij wonen en winkelen samengaan. Dat gaat over een visie op mobiliteit en duurzaam leven.' 'Dat is heel anders dan de ontwikkeling van Uplace, dat een perifeer project buiten de stad is en waarvoor massa's investeringen moeten gebeuren om die te ontsluiten.' Diependaele wees er ook op dat de bezorgdheden rond Uplace al bekend waren in 2009, toen SP.A mee de zogenaamde brownfieldconvenant ondertekende die de bal aan het rollen bracht. Segers repliceerde dat die convenant geen vergunning is, maar de mogelijkheid geeft om een project te onderzoeken. 'Daarna is uit alle adviezen gebleken dat Uplace geen goed idee is.' (KVDA)