Het federale structurele begrotingstekort zal volgend jaar met amper 366 miljoen euro, of nog geen 0,1 procent van het bbp, verbeteren. Dat is de regering Di Rupo op volle koers, na een nooit geziene besparingsronde. Zo sabelde Steven Vandeput (N-VA) de begroting voor volgend jaar van de federale regering neer. 'Aan dit ritme zal het tot ongeveer 2029 duren vooraleer we aanknopen met een begroting in evenwicht.'

De plenaire Kamer draait deze week overuren. Op de agenda staan onder meer de begroting 2014 en de programmawet, een rist wetsontwerpen en nadien nog de teksten over de zesde staatshervorming. Maandagnamiddag vatten de Kamerleden de discussie over het budget van volgend jaar.

Oppositiepartij N-VA mocht de spits afbijten. Steven Vandeput wees erop dat het ontwerp voor 1 miljard nieuwe belastingen bevat. Ondertussen zal het structurele saldo slechts verbeteren van een tekort van ongeveer 9,3 miljard euro in 2013 naar een tekort van 8,9 miljard euro in 2014. 'Voor elke euro afbouw van het structurele tekort heeft de regering Di Rupo 3 euro nieuwe belastingen nodig. Dat is de drieste balans van deze regering.'

'Twee derde tekort is doorgeschoven'

Hij merkte nog op dat bijvoorbeeld het Rekenhof wees op een onderschatting van de uitgaven en een overschatting van de inkomsten, en dat 250 miljoen euro van de inspanning wordt doorgeschoven naar de deelentiteiten. De N-VA'er rekende voor dat het structurele tekort de voorbije jaren is gedaald van 12,6 naar 8,9 miljard euro, maar dat de belastingsinkomsten in die periode met 15 miljard zijn gestegen.

'Een derde van het tekort is gesaneerd, twee derde is doorgeschoven', aldus Vandeput, die laakte dat de inspanning die nog wacht, het dubbele bedraagt van wat de regering tot nu toe heeft gedaan. 'Werkend en ondernemend Vlaanderen zet u schrap. You ain't seen nothing yet.'

(Belga/SD)

De plenaire Kamer draait deze week overuren. Op de agenda staan onder meer de begroting 2014 en de programmawet, een rist wetsontwerpen en nadien nog de teksten over de zesde staatshervorming. Maandagnamiddag vatten de Kamerleden de discussie over het budget van volgend jaar. Oppositiepartij N-VA mocht de spits afbijten. Steven Vandeput wees erop dat het ontwerp voor 1 miljard nieuwe belastingen bevat. Ondertussen zal het structurele saldo slechts verbeteren van een tekort van ongeveer 9,3 miljard euro in 2013 naar een tekort van 8,9 miljard euro in 2014. 'Voor elke euro afbouw van het structurele tekort heeft de regering Di Rupo 3 euro nieuwe belastingen nodig. Dat is de drieste balans van deze regering.' Hij merkte nog op dat bijvoorbeeld het Rekenhof wees op een onderschatting van de uitgaven en een overschatting van de inkomsten, en dat 250 miljoen euro van de inspanning wordt doorgeschoven naar de deelentiteiten. De N-VA'er rekende voor dat het structurele tekort de voorbije jaren is gedaald van 12,6 naar 8,9 miljard euro, maar dat de belastingsinkomsten in die periode met 15 miljard zijn gestegen. 'Een derde van het tekort is gesaneerd, twee derde is doorgeschoven', aldus Vandeput, die laakte dat de inspanning die nog wacht, het dubbele bedraagt van wat de regering tot nu toe heeft gedaan. 'Werkend en ondernemend Vlaanderen zet u schrap. You ain't seen nothing yet.'(Belga/SD)