De persoonsvolgende financiering of PVF maakt eigenlijk komaf met de rechtstreekse subsidiëring van zorgverstrekkers door de Vlaamse overheid. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget in handen, afhankelijk van de zwaarte van hun handicap, waarmee ze naar de zorginstelling van hun keuze kunnen stappen. Meerderjarigen personen met een handicap zitten al sinds vorig jaar in dat nieuwe systeem.

Maar volgens N-VA-parlementslid Tine van der Vloet loopt één en ander spaak. Het geld gaat nog te veel naar instellingen en structuren, en te weinig naar de personen met een handicap zelf, concludeert ze uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op twee schriftelijke vragen. Van al het budget voor de zogenaamde 'niet-rechtstreeks toegankelijke hulp' - goed voor meer dan 1,54 miljard euro in 2017 - ging iets meer dan 753,5 miljoen euro naar PVF, verdeeld over bijna 24.000 mensen. De rest - ongeveer 788,9 miljoen - was voor de instellingen en allerlei tussenstructuren, zegt van der Vloet.

Volgens het N-VA-parlementslid krijgen vergunde zorgaanbieders bijvoorbeeld gemiddeld 37,24 procent bovenop de bedragen die personen met een handicap er besteden, onder meer voor organisatiegebonden kosten. Van der Vloet wil de uitgaven voor die organisaties herbekijken en indien nodig schrappen, stelt ze. 'Uiteraard wordt een deel van deze middelen wel nuttig besteed, maar toch moeten we in detail durven bekijken waar dit geld allemaal voor gebruikt wordt en uitgaven schrappen waar mogelijk. Aangezien er nog zoveel mensen wachten op het persoonsvolgend budget is het belangrijk om alle kosten grondig te bestuderen en te analyseren waar bespaard kan worden. Kunnen we deze mensen niet sneller helpen?'

Volgens Vandeurzen zijn de uitgaven voor organisaties wel degelijk nodig. Het gaat onder meer om 410 miljoen euro aan budgetten voor minderjarigen met een handicap, die nog niet naar PVF zijn omgeschakeld, zegt hij. Ook de financiering van bijvoorbeeld assistentiehonden of doventolken zitten vervat in het bedrag van 1,54 miljard euro. 'We mogen niet vergeten dat 'structuren en voorzieningen' essentieel zijn voor een kwalitatieve zorg en een gepaste ondersteuning voor personen met een handicap. Middelen hiervoor voorzien is dus logisch en helemaal niet overbodig.'

Meer dan 14.400 personen met een handicap in Vlaanderen stonden in mei op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget of voor een verhoging van het budget dat ze al kregen. Voor zes procent van hen was die zorgvraag dringend.

De persoonsvolgende financiering of PVF maakt eigenlijk komaf met de rechtstreekse subsidiëring van zorgverstrekkers door de Vlaamse overheid. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget in handen, afhankelijk van de zwaarte van hun handicap, waarmee ze naar de zorginstelling van hun keuze kunnen stappen. Meerderjarigen personen met een handicap zitten al sinds vorig jaar in dat nieuwe systeem. Maar volgens N-VA-parlementslid Tine van der Vloet loopt één en ander spaak. Het geld gaat nog te veel naar instellingen en structuren, en te weinig naar de personen met een handicap zelf, concludeert ze uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op twee schriftelijke vragen. Van al het budget voor de zogenaamde 'niet-rechtstreeks toegankelijke hulp' - goed voor meer dan 1,54 miljard euro in 2017 - ging iets meer dan 753,5 miljoen euro naar PVF, verdeeld over bijna 24.000 mensen. De rest - ongeveer 788,9 miljoen - was voor de instellingen en allerlei tussenstructuren, zegt van der Vloet. Volgens het N-VA-parlementslid krijgen vergunde zorgaanbieders bijvoorbeeld gemiddeld 37,24 procent bovenop de bedragen die personen met een handicap er besteden, onder meer voor organisatiegebonden kosten. Van der Vloet wil de uitgaven voor die organisaties herbekijken en indien nodig schrappen, stelt ze. 'Uiteraard wordt een deel van deze middelen wel nuttig besteed, maar toch moeten we in detail durven bekijken waar dit geld allemaal voor gebruikt wordt en uitgaven schrappen waar mogelijk. Aangezien er nog zoveel mensen wachten op het persoonsvolgend budget is het belangrijk om alle kosten grondig te bestuderen en te analyseren waar bespaard kan worden. Kunnen we deze mensen niet sneller helpen?' Volgens Vandeurzen zijn de uitgaven voor organisaties wel degelijk nodig. Het gaat onder meer om 410 miljoen euro aan budgetten voor minderjarigen met een handicap, die nog niet naar PVF zijn omgeschakeld, zegt hij. Ook de financiering van bijvoorbeeld assistentiehonden of doventolken zitten vervat in het bedrag van 1,54 miljard euro. 'We mogen niet vergeten dat 'structuren en voorzieningen' essentieel zijn voor een kwalitatieve zorg en een gepaste ondersteuning voor personen met een handicap. Middelen hiervoor voorzien is dus logisch en helemaal niet overbodig.' Meer dan 14.400 personen met een handicap in Vlaanderen stonden in mei op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget of voor een verhoging van het budget dat ze al kregen. Voor zes procent van hen was die zorgvraag dringend.