Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) lanceerde deze week een voorstel om mystery calls door de arbeidsinspectie wettelijk te verankeren. Yasmine Kherbache (SP.A) komt vandaag bovendien met het voorstel om op Vlaams niveau praktijktests in te voeren, ook buiten het domein Werk.

Met beider voorstellen is een eerste stap gezet om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van onze achterban. Wij vragen al langer dat de inspectie zich kan uitgeven als klant of sollicitant om na te gaan of de antidiscriminatiewet wordt nageleefd. Alleen met bewijs in de hand kan ook echt worden opgetreden. Het Minderhedenforum vindt dat de praktijktest ook proactief moet kunnen worden ingezet.

Onmisbaar sluitstuk in strijd tegen discriminatie.

Peeters ziet de mystery call als een onmisbaar sluitstuk in de strijd tegen discriminatie. Voor hem kan die pas worden ingezet na klachten en moet die mystery call voorwerp uitmaken van een ruimer inspectiedossier. Hiermee is de kogel alvast door het voorportaal van de kerk en dat stemt mij tevreden. Het Minderhedenforum deed eind februari zelf een test en stelde vast dat twee op drie dienstenchequebedrijven niet aarzelen om te discrimineren als de klant dat vraagt.

Na een bewogen week zijn we blij dat een valide instrument tegen discriminatie in stelling wordt gebracht. Parlementslid Koen Van den Heuvel (CD&V) sprak zich al streng en openlijk uit tegen stigmatisering en veralgemening en Bart Somers (Open VLD) noemde 'de toekomst van mensen belangrijker dan hun afkomst'. Olivier Chastel (MR) was de eerste om erop te wijzen dat het individu niet samenvalt met de kenmerken van de groep waarvan hij deel uitmaakt. Door zijn wetgevend initiatief voegt minister Kris Peeters nu ook de daad bij het woord. Hopelijk komt er ook een parlementaire meerderheid om tot actie over te gaan.

Slechtste leerling van Europa

De bevolking van buitenlandse origine neemt jaar om jaar toe en heeft het helemaal gehad met uitsluiting en stigmatisering. Deze mensen hebben meer dan recht op erkenning van wie ze zijn en wat hen overkomt. Personen met roots buiten de EU vinden in ons land vier keer moeilijker een baan. De werkzaamheidsgraad van mensen met een migratieachtergrond ligt op 46 procent en moet heel dringend omhoog. We zijn hierin de slechtste leerling van Europa, dus moeten we alle zeilen bijzetten. We kunnen het ons niet permitteren om maatregelen achterwege te laten waarover een consensus groeit dat ze hoogstnoodzakelijk zijn.

Sluit dus dringend de achterpoortjes van discriminatie. Dit is niet langer een kwestie van politieke en maatschappelijke stabiliteit alleen, ook de economie vaart er wel bij als werkzoekenden de kop niet wordt ingedrukt, zij de moed niet hoeven te verliezen, en als bonafide bedrijven de rechtszekerheid krijgen dat concurrerende valsspelers worden aangepakt. Dit debat overstijgt de ethiek, het treedt de samenleving en de economie binnen.

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) lanceerde deze week een voorstel om mystery calls door de arbeidsinspectie wettelijk te verankeren. Yasmine Kherbache (SP.A) komt vandaag bovendien met het voorstel om op Vlaams niveau praktijktests in te voeren, ook buiten het domein Werk. Met beider voorstellen is een eerste stap gezet om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van onze achterban. Wij vragen al langer dat de inspectie zich kan uitgeven als klant of sollicitant om na te gaan of de antidiscriminatiewet wordt nageleefd. Alleen met bewijs in de hand kan ook echt worden opgetreden. Het Minderhedenforum vindt dat de praktijktest ook proactief moet kunnen worden ingezet. Peeters ziet de mystery call als een onmisbaar sluitstuk in de strijd tegen discriminatie. Voor hem kan die pas worden ingezet na klachten en moet die mystery call voorwerp uitmaken van een ruimer inspectiedossier. Hiermee is de kogel alvast door het voorportaal van de kerk en dat stemt mij tevreden. Het Minderhedenforum deed eind februari zelf een test en stelde vast dat twee op drie dienstenchequebedrijven niet aarzelen om te discrimineren als de klant dat vraagt. Na een bewogen week zijn we blij dat een valide instrument tegen discriminatie in stelling wordt gebracht. Parlementslid Koen Van den Heuvel (CD&V) sprak zich al streng en openlijk uit tegen stigmatisering en veralgemening en Bart Somers (Open VLD) noemde 'de toekomst van mensen belangrijker dan hun afkomst'. Olivier Chastel (MR) was de eerste om erop te wijzen dat het individu niet samenvalt met de kenmerken van de groep waarvan hij deel uitmaakt. Door zijn wetgevend initiatief voegt minister Kris Peeters nu ook de daad bij het woord. Hopelijk komt er ook een parlementaire meerderheid om tot actie over te gaan. De bevolking van buitenlandse origine neemt jaar om jaar toe en heeft het helemaal gehad met uitsluiting en stigmatisering. Deze mensen hebben meer dan recht op erkenning van wie ze zijn en wat hen overkomt. Personen met roots buiten de EU vinden in ons land vier keer moeilijker een baan. De werkzaamheidsgraad van mensen met een migratieachtergrond ligt op 46 procent en moet heel dringend omhoog. We zijn hierin de slechtste leerling van Europa, dus moeten we alle zeilen bijzetten. We kunnen het ons niet permitteren om maatregelen achterwege te laten waarover een consensus groeit dat ze hoogstnoodzakelijk zijn. Sluit dus dringend de achterpoortjes van discriminatie. Dit is niet langer een kwestie van politieke en maatschappelijke stabiliteit alleen, ook de economie vaart er wel bij als werkzoekenden de kop niet wordt ingedrukt, zij de moed niet hoeven te verliezen, en als bonafide bedrijven de rechtszekerheid krijgen dat concurrerende valsspelers worden aangepakt. Dit debat overstijgt de ethiek, het treedt de samenleving en de economie binnen.