Voor De Smet kiest de regering eerder voor doeltreffendheid dan voorzichtigheid en stelt ze dat een te tolerant beleid voor een aanzuigeffect zorgt. Daarom pleit de regering voor een streng maar humaan beleid. Maar "indien mensenhandel profiteert van oorlog, ellende en wens voor een beter leven, dan is dat in de eerste plaats omdat het grootste aanzuigeffect zit in de vredesomstandigheden, het levensniveau en de mogelijkheid om zijn ambities te vervullen", stelt François De Smet. Premier Michel pleit geregeld voor strengere controles aan de Europese grenzen, en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken praten gedurig over het opvoeren van politiecontroles en de capaciteit in gesloten centra. Maar tegen de steeds grotere veiligheidsmaatregelen staan steeds gedetermineerde migranten, geholpen door steeds gulzigere mensenhandelaars, aldus de Myria-directeur, die andermaal pleit voor meer wettelijke en veiligere migratiekanalen en een efficiëntere aanpak van de reden voor migratie. De Smet pleit ook voor een opvoeren van de strijd tegen de mensensmokkelaars omdat België de draaischijf is van deze handel, vooral met Koerden. Er is ook nood aan een betere samenwerking met de slachtoffers. Hij verwijst naar de zaak-Mawda, waar de migranten niet werden toegeleid naar het statuut van slachtoffer en de vermeende mensensmokkelaars werden vrijgelaten. Myria heeft zich burgerlijke partij gesteld in dit dossier. (Belga)

Voor De Smet kiest de regering eerder voor doeltreffendheid dan voorzichtigheid en stelt ze dat een te tolerant beleid voor een aanzuigeffect zorgt. Daarom pleit de regering voor een streng maar humaan beleid. Maar "indien mensenhandel profiteert van oorlog, ellende en wens voor een beter leven, dan is dat in de eerste plaats omdat het grootste aanzuigeffect zit in de vredesomstandigheden, het levensniveau en de mogelijkheid om zijn ambities te vervullen", stelt François De Smet. Premier Michel pleit geregeld voor strengere controles aan de Europese grenzen, en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken praten gedurig over het opvoeren van politiecontroles en de capaciteit in gesloten centra. Maar tegen de steeds grotere veiligheidsmaatregelen staan steeds gedetermineerde migranten, geholpen door steeds gulzigere mensenhandelaars, aldus de Myria-directeur, die andermaal pleit voor meer wettelijke en veiligere migratiekanalen en een efficiëntere aanpak van de reden voor migratie. De Smet pleit ook voor een opvoeren van de strijd tegen de mensensmokkelaars omdat België de draaischijf is van deze handel, vooral met Koerden. Er is ook nood aan een betere samenwerking met de slachtoffers. Hij verwijst naar de zaak-Mawda, waar de migranten niet werden toegeleid naar het statuut van slachtoffer en de vermeende mensensmokkelaars werden vrijgelaten. Myria heeft zich burgerlijke partij gesteld in dit dossier. (Belga)