Het Eén-magazine Pano bracht woensdagavond een reportage over misbruik in de sportwereld. Daarin werd geopperd om sportscoaches strenger te screenen en bijvoorbeeld te eisen dat ze een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen.

Voor de minister is de invoer van dat bewijs 'meer en meer een symbool aan het worden. Alleen een attest invoeren zou voor mij een gemakkelijkheidsoplossing zijn, maar dat is het helemaal niet. Iedereen die nooit veroordeeld is geweest kan dat krijgen, maar bij veel van de coaches die dergelijke feiten plegen, is dat nog nooit gebeurd', meent Muyters.

Hij overweegt de invoer van een verplicht attest eventueel wel, maar dan moet het wel een 'positief element in een totaalaanpak' zijn. 'Screening is meer dan een attest. Wie dat bewijs niet kan voorleggen, heeft eigenlijk al feiten gepleegd. We moeten veel meer preventief werken'. Muyters benadrukt dat hij dat al heel veel doet in dat kader, en blijft werken aan preventieve maatregelen.

'Ik denk dat iedereen het ermee eens is dat dit een verwerpelijke problematiek is, van kinderen blijf je af. We hebben coaches en clubs dan ook gevraagd om nog een tandje bij te steken: als je signalen krijgt van kinderen, steek dat niet weg maar doe er iets mee', klinkt het.

Het Eén-magazine Pano bracht woensdagavond een reportage over misbruik in de sportwereld. Daarin werd geopperd om sportscoaches strenger te screenen en bijvoorbeeld te eisen dat ze een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen. Voor de minister is de invoer van dat bewijs 'meer en meer een symbool aan het worden. Alleen een attest invoeren zou voor mij een gemakkelijkheidsoplossing zijn, maar dat is het helemaal niet. Iedereen die nooit veroordeeld is geweest kan dat krijgen, maar bij veel van de coaches die dergelijke feiten plegen, is dat nog nooit gebeurd', meent Muyters. Hij overweegt de invoer van een verplicht attest eventueel wel, maar dan moet het wel een 'positief element in een totaalaanpak' zijn. 'Screening is meer dan een attest. Wie dat bewijs niet kan voorleggen, heeft eigenlijk al feiten gepleegd. We moeten veel meer preventief werken'. Muyters benadrukt dat hij dat al heel veel doet in dat kader, en blijft werken aan preventieve maatregelen. 'Ik denk dat iedereen het ermee eens is dat dit een verwerpelijke problematiek is, van kinderen blijf je af. We hebben coaches en clubs dan ook gevraagd om nog een tandje bij te steken: als je signalen krijgt van kinderen, steek dat niet weg maar doe er iets mee', klinkt het.