Volgens Muyters heeft de databank de ambitie om "de grootste, de meest volledige en de meest correcte inventaris te zijn van het sportaanbod in Vlaanderen". Bedoeling is dat gebruikers snel allerlei gegevens kunnen terugvinden over sportclubs en sportinfrastructuur. In de databank zou men terecht moeten kunnen met vragen zoals "waar vind ik een overzicht van sportclubs in mijn buurt?", "waar vind ik een basketbalclub in mijn regio?" of "wat zijn de contactgegevens van de sporthal waar ik mijn zoon/dochter dit weekend moet gaan ophalen?". Momenteel zitten er al een pak gegevens in de databank. Er is sprake van zowat 17.000 sportclubs uit 1.000 verschillende sporttakken of disciplines. Bedoeling is dat die verder wordt aangevuld. Zo is de huidige informatie in de databank verkregen op basis van een bevraging bij de erkende sportfederaties. De gegevens van de sportclubs die niet zijn aangesloten bij een erkende sportfederatie worden later (in het voorjaar van 2012) toegevoegd. De sportdatabank is terug te vinden op www.sportdatabankvlaanderen.be. (MVL)

Volgens Muyters heeft de databank de ambitie om "de grootste, de meest volledige en de meest correcte inventaris te zijn van het sportaanbod in Vlaanderen". Bedoeling is dat gebruikers snel allerlei gegevens kunnen terugvinden over sportclubs en sportinfrastructuur. In de databank zou men terecht moeten kunnen met vragen zoals "waar vind ik een overzicht van sportclubs in mijn buurt?", "waar vind ik een basketbalclub in mijn regio?" of "wat zijn de contactgegevens van de sporthal waar ik mijn zoon/dochter dit weekend moet gaan ophalen?". Momenteel zitten er al een pak gegevens in de databank. Er is sprake van zowat 17.000 sportclubs uit 1.000 verschillende sporttakken of disciplines. Bedoeling is dat die verder wordt aangevuld. Zo is de huidige informatie in de databank verkregen op basis van een bevraging bij de erkende sportfederaties. De gegevens van de sportclubs die niet zijn aangesloten bij een erkende sportfederatie worden later (in het voorjaar van 2012) toegevoegd. De sportdatabank is terug te vinden op www.sportdatabankvlaanderen.be. (MVL)