Groen verwacht dat minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) het extra geld voor scholenbouw zal halen uit het aangedikte schuldafbouwfonds. De minister had dat potje echter ook vorig jaar al kunnen aanspreken, klinkt het verwijtend.

"Hij had scholen en ouders al sneller gerust kunnen stellen, maar heeft dat niet gedaan." Ook LDD'er Lode Vereeck vindt dat Muyters sneller had moeten ingrijpen, maar ziet in het FFEU geen "pijnloze" oplossing.

De pijnloze oplossing van N-VA
N-VA-voorzitter Bart De Wever liet zondag op ATV weten dat hij samen met Muyters een "pijnloze oplossing" gevonden heeft om extra geld uit te trekken voor onderwijs. De Wever noch Muyters gaf zondag meer commentaar of details. Het kabinet van de begrotingsminister kon enkel kwijt dat sprake was van "een creatieve maatregel die de andere departementen niets kost".

Volgens Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman zou het extra geld weleens uit het FFEU-fonds voor schuldafbouw en eenmalige uitgaven kunnen komen. "Daar zit blijkbaar plots 160 miljoen in", stelde ze vast. "Het zouden onder andere centen zijn voor het wegwerken van zwarte verkeerspunten die onvoldoende werden aangewend."

"Muyters had de centen toen ook al, maar is er niet mee over de brug gekomen", hekelt ze. "Heel wat scholen en lokale besturen hebben daardoor een jaar lang in grote onzekerheid geleefd. Ook heel wat ouders wisten niet of hun kind een plaatsje op school zou vinden en hebben daar veel stress van ervaren. Onnodig, zo blijkt nu, en dat vinden wij jammer."

"Onderbenutting was groter dan gedacht"
Ook LDD'er Lode Vereeck denkt dat de onderbenutting vorig jaar groter was dan minister Muyters had laten uitschijnen. "Ik heb al een hele tijd het vermoeden dat het resultaat nog gunstiger was dan het overschot van 241 miljoen", zegt Vereeck. "Maar ondanks herhaaldelijk aandringen krijgen we de monitoringrapporten nooit te zien."

Een en ander betekent ook volgens Vereeck dat Muyters veel eerder had kunnen ingrijpen, waardoor er vorig jaar nog extra ruimte zou geweest zijn voor scholenbouw. "Ik kan me bijna niet voorstellen dat de minister dat niet zag aankomen", klinkt het. "Waarschijnlijk was de gunstige evolutie van de betalingskredieten in de monitoringrapporten van oktober al zichtbaar. Met een extra begrotingscontrole had de regering toen al stappen kunnen nemen tegen de acute capaciteitsproblemen."

"Vlaamse regering zit in de slappe was" Vereeck denkt echter niet dat de oplossing van Muyters en De Wever bij het FFEU ligt. "Dat kan begrotingstechnisch immers niet pijnloos", verduidelijkt hij. "Als je betalingen doet uit het FFEU, wordt dat immers aangerekend op het jaar waarin dat gebeurt. Er moet wel degelijk geld voor gevonden worden, want het heeft een impact op de begroting van 2013. Pijnloos kan je dat dus niet noemen."

In één adem haalt Vereeck nog uit naar het gebrek aan structurele maatregelen op Vlaams niveau. "De Vlaamse regering zit duidelijk veel ruimer in de slappe was", verduidelijkt hij nog. "De stijging van het Vlaamse budget is onwaarschijnlijk, maar doordat de regering zo weinig structurele maatregelen neemt, is dat altijd meteen op."

"Hopelijk geen begrotingstruc"
Ook oppositiepartij Open VLD gelooft dat de Vlaamse regering al lang voldoende geld had kunnen voorzien voor de scholenbouw. Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen herinnert eraan dat de verkoop van gronden aan Aquafin de voorbije jaren 400 miljoen euro heeft opgeleverd. "Daarvan had men makkelijk een deel kunnen aanwenden om in 2013 aan scholenbouw te doen", aldus de voormalige begrotingsminister.

Fractieleider van Rouveroij wijst erop dat Open VLD tijdens de begrotingsopmaak in december verschillende amendementen heeft ingediend om de scholencapaciteit te vergroten. "Toen werden die amendementen door de meerderheid weggestemd. Daarna hebben we bijna wekelijks dit voorstel, met de benodigde financiering ervoor, in herinnering gebracht", luidt het.

Hij hoopt dat de piste van N-VA "weeral geen begrotingstruc is, zoals met het vakantiegeld in onderwijs". Hij ziet in deze manier van werken opnieuw een illustratie van het gebrek aan samenhang in de regering-Peeters, "waar de coalitiepartners elkaar geen duimbreed meer gunnen om samen oplossingen te vinden". (Belga/EA)

Groen verwacht dat minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) het extra geld voor scholenbouw zal halen uit het aangedikte schuldafbouwfonds. De minister had dat potje echter ook vorig jaar al kunnen aanspreken, klinkt het verwijtend. "Hij had scholen en ouders al sneller gerust kunnen stellen, maar heeft dat niet gedaan." Ook LDD'er Lode Vereeck vindt dat Muyters sneller had moeten ingrijpen, maar ziet in het FFEU geen "pijnloze" oplossing. De pijnloze oplossing van N-VA N-VA-voorzitter Bart De Wever liet zondag op ATV weten dat hij samen met Muyters een "pijnloze oplossing" gevonden heeft om extra geld uit te trekken voor onderwijs. De Wever noch Muyters gaf zondag meer commentaar of details. Het kabinet van de begrotingsminister kon enkel kwijt dat sprake was van "een creatieve maatregel die de andere departementen niets kost". Volgens Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman zou het extra geld weleens uit het FFEU-fonds voor schuldafbouw en eenmalige uitgaven kunnen komen. "Daar zit blijkbaar plots 160 miljoen in", stelde ze vast. "Het zouden onder andere centen zijn voor het wegwerken van zwarte verkeerspunten die onvoldoende werden aangewend." "Muyters had de centen toen ook al, maar is er niet mee over de brug gekomen", hekelt ze. "Heel wat scholen en lokale besturen hebben daardoor een jaar lang in grote onzekerheid geleefd. Ook heel wat ouders wisten niet of hun kind een plaatsje op school zou vinden en hebben daar veel stress van ervaren. Onnodig, zo blijkt nu, en dat vinden wij jammer." "Onderbenutting was groter dan gedacht" Ook LDD'er Lode Vereeck denkt dat de onderbenutting vorig jaar groter was dan minister Muyters had laten uitschijnen. "Ik heb al een hele tijd het vermoeden dat het resultaat nog gunstiger was dan het overschot van 241 miljoen", zegt Vereeck. "Maar ondanks herhaaldelijk aandringen krijgen we de monitoringrapporten nooit te zien." Een en ander betekent ook volgens Vereeck dat Muyters veel eerder had kunnen ingrijpen, waardoor er vorig jaar nog extra ruimte zou geweest zijn voor scholenbouw. "Ik kan me bijna niet voorstellen dat de minister dat niet zag aankomen", klinkt het. "Waarschijnlijk was de gunstige evolutie van de betalingskredieten in de monitoringrapporten van oktober al zichtbaar. Met een extra begrotingscontrole had de regering toen al stappen kunnen nemen tegen de acute capaciteitsproblemen." "Vlaamse regering zit in de slappe was" Vereeck denkt echter niet dat de oplossing van Muyters en De Wever bij het FFEU ligt. "Dat kan begrotingstechnisch immers niet pijnloos", verduidelijkt hij. "Als je betalingen doet uit het FFEU, wordt dat immers aangerekend op het jaar waarin dat gebeurt. Er moet wel degelijk geld voor gevonden worden, want het heeft een impact op de begroting van 2013. Pijnloos kan je dat dus niet noemen." In één adem haalt Vereeck nog uit naar het gebrek aan structurele maatregelen op Vlaams niveau. "De Vlaamse regering zit duidelijk veel ruimer in de slappe was", verduidelijkt hij nog. "De stijging van het Vlaamse budget is onwaarschijnlijk, maar doordat de regering zo weinig structurele maatregelen neemt, is dat altijd meteen op.""Hopelijk geen begrotingstruc" Ook oppositiepartij Open VLD gelooft dat de Vlaamse regering al lang voldoende geld had kunnen voorzien voor de scholenbouw. Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen herinnert eraan dat de verkoop van gronden aan Aquafin de voorbije jaren 400 miljoen euro heeft opgeleverd. "Daarvan had men makkelijk een deel kunnen aanwenden om in 2013 aan scholenbouw te doen", aldus de voormalige begrotingsminister. Fractieleider van Rouveroij wijst erop dat Open VLD tijdens de begrotingsopmaak in december verschillende amendementen heeft ingediend om de scholencapaciteit te vergroten. "Toen werden die amendementen door de meerderheid weggestemd. Daarna hebben we bijna wekelijks dit voorstel, met de benodigde financiering ervoor, in herinnering gebracht", luidt het. Hij hoopt dat de piste van N-VA "weeral geen begrotingstruc is, zoals met het vakantiegeld in onderwijs". Hij ziet in deze manier van werken opnieuw een illustratie van het gebrek aan samenhang in de regering-Peeters, "waar de coalitiepartners elkaar geen duimbreed meer gunnen om samen oplossingen te vinden". (Belga/EA)