Het gaat om nieuwbouwprojecten en renovaties. De subsidies passen in het kader van het Sportinfrastructuurplan, een jaarlijkse mogelijkheid voor private en publieke initiatiefnemers om projecten in te dienen.

Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. De minister wijst erop dat de projecten heel divers zijn en 'gaan van sporthallen en zwembaden tot gymnastiekhallen, dojo's, atletiekpistes, hockeyterreinen en een BMX-piste'.

Het gaat om nieuwbouwprojecten en renovaties. De subsidies passen in het kader van het Sportinfrastructuurplan, een jaarlijkse mogelijkheid voor private en publieke initiatiefnemers om projecten in te dienen.Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. De minister wijst erop dat de projecten heel divers zijn en 'gaan van sporthallen en zwembaden tot gymnastiekhallen, dojo's, atletiekpistes, hockeyterreinen en een BMX-piste'.