Periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en periodes van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden zijn vandaag niet opgenomen in het koninklijk besluit met periodes die gelijkgesteld zijn met gewerkte periodes. Concreet komt het er op neer dat de tijdelijke werkloosheid geen aaleiding kan zijn voor een verlenging van de postnatale rustperiode. Als gevolg van de coronacrisis is het aantal mensen in tijdelijke werkloosheid fors toegenomen. Op vragen van Nahima Lanjri (CD&V) en Ellen Samyn (Vlaams Belang) kondigde minister Muylle daarom aan dat ze de administratie heeft gevraagd een voorstel uit te werken dat die periodes wel gelijkstelt. Op die manier krijgen zwangere vrouwen zekerheid dat ze hun moederschapsrust zullen kunnen verlengen met de dagen van tijdelijke werkloosheid voor de bevalling. Het voorstel moet nog langs de regeringstafel passeren. (Belga)

Periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en periodes van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden zijn vandaag niet opgenomen in het koninklijk besluit met periodes die gelijkgesteld zijn met gewerkte periodes. Concreet komt het er op neer dat de tijdelijke werkloosheid geen aaleiding kan zijn voor een verlenging van de postnatale rustperiode. Als gevolg van de coronacrisis is het aantal mensen in tijdelijke werkloosheid fors toegenomen. Op vragen van Nahima Lanjri (CD&V) en Ellen Samyn (Vlaams Belang) kondigde minister Muylle daarom aan dat ze de administratie heeft gevraagd een voorstel uit te werken dat die periodes wel gelijkstelt. Op die manier krijgen zwangere vrouwen zekerheid dat ze hun moederschapsrust zullen kunnen verlengen met de dagen van tijdelijke werkloosheid voor de bevalling. Het voorstel moet nog langs de regeringstafel passeren. (Belga)