Het ontwerp is volgens de krant duidelijk op China gericht. Zo wordt gewaarschuwd voor het stijgend aantal investeringen en overnames "door buitenlandse staatsbedrijven of bedrijven die door de overheid beheerd worden, niet enkel om economische redenen, maar ook uit strategische of politieke overwegingen". De derde landen willen op die manier invloed bekomen op onze bedrijven via cruciale activiteiten voor onze veiligheid en openbare orde, aldus nog L'Echo. Het wetsontwerp voorziet binnen de FOD Economie de oprichting van een speciale commissie die moet toezien op investeringen. Die commissie levert voor elke gecontroleerde investering een advies aan de minister van Economie. De gewesten worden bij dit initiatief betrokken en er is ook samenwerking met de EU-lidstaten voorzien. De ondernemingen worden verplicht om investeringsakkoorden te melden aan de speciale commissie. Wie niet voldoende meewerkt aan de controle riskeert een boete. De controle kan leiden tot een verbod van de regering op het finaliseren van het investeringsdossier. Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) reageert terughoudend op het wetsontwerp. Hij is voorstander van een snellere en vlottere procedure en vraagt dat men kijkt wat andere Europese landen ter zake ondernemen. (Belga)

Het ontwerp is volgens de krant duidelijk op China gericht. Zo wordt gewaarschuwd voor het stijgend aantal investeringen en overnames "door buitenlandse staatsbedrijven of bedrijven die door de overheid beheerd worden, niet enkel om economische redenen, maar ook uit strategische of politieke overwegingen". De derde landen willen op die manier invloed bekomen op onze bedrijven via cruciale activiteiten voor onze veiligheid en openbare orde, aldus nog L'Echo. Het wetsontwerp voorziet binnen de FOD Economie de oprichting van een speciale commissie die moet toezien op investeringen. Die commissie levert voor elke gecontroleerde investering een advies aan de minister van Economie. De gewesten worden bij dit initiatief betrokken en er is ook samenwerking met de EU-lidstaten voorzien. De ondernemingen worden verplicht om investeringsakkoorden te melden aan de speciale commissie. Wie niet voldoende meewerkt aan de controle riskeert een boete. De controle kan leiden tot een verbod van de regering op het finaliseren van het investeringsdossier. Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) reageert terughoudend op het wetsontwerp. Hij is voorstander van een snellere en vlottere procedure en vraagt dat men kijkt wat andere Europese landen ter zake ondernemen. (Belga)