De Munt in Brussel kon in 2018 rekenen op een federale dotatie van 35 miljoen euro. Daarbij kwamen nog dotaties van de Nationale Loterij, de Europese Unie en de Brusselse overheden, samen goed voor bijna 2 miljoen euro. Andere inkomsten haalt de KMS uit ticketverkoop, sponsoring en uit de tax shelter. Een en ander bracht de ontvangsten vorig jaar op 48 miljoen euro, maar daar stonden voor 53,3 miljoen euro uitgaven tegenover. Het operahuis worstelt volgens een rapport van het Rekenhof al decennia met een precaire liquiditeitssituatie. Het doet daarvoor een beroep op externe financiering. Het is dankzij een subsidie van 9 miljoen euro uit een interdepartementele provisie - als compensatie voor tekorten uit voorgaande jaren - dat is voorkomen dat de KMS het hele jaar 2018 met een kastekort zou kampen. Bovendien doet de instelling opnieuw een beroep op "een onorthodoxe vorm" van kortetermijnfinanciering door de betaling van bedrijfsvoorheffing uit te stellen. Daardoor was ze eind 2018 voor 1,6 miljoen euro bedrijfsvoorheffing verschuldigd, maar was ook sprake van uitgestelde betalingen aan andere leveranciers. Het Rekenhof roept de KMS op een structurele oplossing te zoeken voor de aanhoudende tekorten. Die dreigen immers nog op te lopen door de toename van de uitgaven voor aanvullende pensioenen. (Belga)

De Munt in Brussel kon in 2018 rekenen op een federale dotatie van 35 miljoen euro. Daarbij kwamen nog dotaties van de Nationale Loterij, de Europese Unie en de Brusselse overheden, samen goed voor bijna 2 miljoen euro. Andere inkomsten haalt de KMS uit ticketverkoop, sponsoring en uit de tax shelter. Een en ander bracht de ontvangsten vorig jaar op 48 miljoen euro, maar daar stonden voor 53,3 miljoen euro uitgaven tegenover. Het operahuis worstelt volgens een rapport van het Rekenhof al decennia met een precaire liquiditeitssituatie. Het doet daarvoor een beroep op externe financiering. Het is dankzij een subsidie van 9 miljoen euro uit een interdepartementele provisie - als compensatie voor tekorten uit voorgaande jaren - dat is voorkomen dat de KMS het hele jaar 2018 met een kastekort zou kampen. Bovendien doet de instelling opnieuw een beroep op "een onorthodoxe vorm" van kortetermijnfinanciering door de betaling van bedrijfsvoorheffing uit te stellen. Daardoor was ze eind 2018 voor 1,6 miljoen euro bedrijfsvoorheffing verschuldigd, maar was ook sprake van uitgestelde betalingen aan andere leveranciers. Het Rekenhof roept de KMS op een structurele oplossing te zoeken voor de aanhoudende tekorten. Die dreigen immers nog op te lopen door de toename van de uitgaven voor aanvullende pensioenen. (Belga)