De stad Gent beëindigt de samenwerking met de Stichting Dieleghem, omdat het authenticiteitsonderzoek is stopgezet. Een reeks internationale experten had de echtheid van de werken - die eigendom zijn van het Russische echtpaar Toporovski - in twijfel getrokken.

Het Museum voor Schone Kunsten in Gent opende op 20 oktober vorig jaar een nieuwe permanente opstelling. In die vernieuwde opstelling werden ook 24 werken van Russische avant-gardekunst opgenomen die in bruikleen werden genomen van de Stichting Dieleghem. Maar er ontstond twijfel over de echtheid van de werken.

Door de commotie over de authenticiteit werd op 17 januari samen met Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz beslist om een expertencommissie op te richten. De Stad en het MSK hebben hun medewerking verleend aan de werking van de commissie om het authenticiteitsonderzoek te kunnen voeren. Maar maandag zette de commissie haar werkzaamheden stop en werd de ontbinding door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz bekrachtigd.

De werken komen voorlopig niet terug naar het museum. De museumdirectie beklemtoont dat het de bruikleen en het opstellen van deze werken "als een goed huisvader" heeft uitgevoerd.

Voorafgaand aan het afsluiten van de bruikleenovereenkomst werd er met ondersteuning van twee internationale experten kunsthistorisch onderzoek gedaan naar de werken. Verschillende elementen uit dit onderzoek overtuigden de directie en de internationale experts om de bruikleen aan te gaan.

De stad Gent beëindigt de samenwerking met de Stichting Dieleghem, omdat het authenticiteitsonderzoek is stopgezet. Een reeks internationale experten had de echtheid van de werken - die eigendom zijn van het Russische echtpaar Toporovski - in twijfel getrokken.Het Museum voor Schone Kunsten in Gent opende op 20 oktober vorig jaar een nieuwe permanente opstelling. In die vernieuwde opstelling werden ook 24 werken van Russische avant-gardekunst opgenomen die in bruikleen werden genomen van de Stichting Dieleghem. Maar er ontstond twijfel over de echtheid van de werken. Door de commotie over de authenticiteit werd op 17 januari samen met Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz beslist om een expertencommissie op te richten. De Stad en het MSK hebben hun medewerking verleend aan de werking van de commissie om het authenticiteitsonderzoek te kunnen voeren. Maar maandag zette de commissie haar werkzaamheden stop en werd de ontbinding door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz bekrachtigd. De werken komen voorlopig niet terug naar het museum. De museumdirectie beklemtoont dat het de bruikleen en het opstellen van deze werken "als een goed huisvader" heeft uitgevoerd. Voorafgaand aan het afsluiten van de bruikleenovereenkomst werd er met ondersteuning van twee internationale experten kunsthistorisch onderzoek gedaan naar de werken. Verschillende elementen uit dit onderzoek overtuigden de directie en de internationale experts om de bruikleen aan te gaan.