Naast het Lam werden toen ook de luchtpartij, gebouwen en heuvels in de achtergrond, gewaadplooien en het altaarkleed bedekt met een nieuwe verflaag. De onderliggende originele schildering van de Van Eycks wordt nu integraal blootgelegd. Den restauratie-campagne wordt uitgevoerd in een beglaasd atelier in het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK). Bij het wegnemen van de overschilderingen - een delicate ingreep uitgevoerd met chirurgische scalpels onder een stereomicroscoop - vonden de restaurateurs een luchtpartij met subtiele kleurschakeringen en streperige wolken. De originele gebouwen, tot voor kort bedekt met een grijzige laag, tonen opnieuw een veelheid aan kleuren en een opmerkelijk lichtspel. Van onder de summiere overschildering ter hoogte van de horizon komen zelfs nieuwe gebouwen aan het licht. De ingreep is niet goedkoop: de restauratie van het unieke veelluik kost ettelijke miljoenen euro. Het 'Lam Gods' is beschermd als topstuk en geniet ook bescherming als cultuurgoed. Dankzij de dubbele bescherming kan zowel het Departement Cultuur, Jeugd en Media als het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid de restauratiecampagne financieren. Op dit moment investeerde de Vlaamse overheid meer dan 1,5 miljoen euro in de restauratie van het Lam Godsretabel. (Belga)

Naast het Lam werden toen ook de luchtpartij, gebouwen en heuvels in de achtergrond, gewaadplooien en het altaarkleed bedekt met een nieuwe verflaag. De onderliggende originele schildering van de Van Eycks wordt nu integraal blootgelegd. Den restauratie-campagne wordt uitgevoerd in een beglaasd atelier in het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK). Bij het wegnemen van de overschilderingen - een delicate ingreep uitgevoerd met chirurgische scalpels onder een stereomicroscoop - vonden de restaurateurs een luchtpartij met subtiele kleurschakeringen en streperige wolken. De originele gebouwen, tot voor kort bedekt met een grijzige laag, tonen opnieuw een veelheid aan kleuren en een opmerkelijk lichtspel. Van onder de summiere overschildering ter hoogte van de horizon komen zelfs nieuwe gebouwen aan het licht. De ingreep is niet goedkoop: de restauratie van het unieke veelluik kost ettelijke miljoenen euro. Het 'Lam Gods' is beschermd als topstuk en geniet ook bescherming als cultuurgoed. Dankzij de dubbele bescherming kan zowel het Departement Cultuur, Jeugd en Media als het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid de restauratiecampagne financieren. Op dit moment investeerde de Vlaamse overheid meer dan 1,5 miljoen euro in de restauratie van het Lam Godsretabel. (Belga)