'Sinds 20 jaar worden de vrijheid en de privacy regelmatig in twijfel getrokken voor belangrijke kwesties die als superieur worden beschouwd: de strijd tegen het terrorisme, de strijd tegen fiscale fraude, de strijd tegen financiële misbruiken, vandaag de strijd tegen een gezondheidsobstakel en morgen de strijd voor het klimaat. Als liberale partij kunnen we deze situatie niet accepteren. De grondrechten en vrijheden moeten ons kompas blijven, het belangrijkste onovertroffen kader, ongeacht de situatie in de samenleving', verklaarde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez tijdens de 'hybride nieuwjaarswensen' via videoconferentie vanuit Bergen.

In het institutionele debat dat voorligt, wil de MR titel II van de Grondwet versterken, waarin de rechten en vrijheden van burgers zijn opgenomen. Bouchez vroeg ook een evaluatie van de wetgeving in verschillende zaken op het vlak van de evenredigheid van de maatregelen die ze bevatten. Indien nodig kunnen deze wetten hervormd of zelfs ingetrokken worden. Het coronavirus heeft het belang van dit thema onderstreept. 'We moeten onze wens intact houden om onze vrijheden zo snel mogelijk te herwinnen', zei vicepremier Sophie Wilmès.

Kernenergie

Bouchez herhaalde andermaal zijn pleidooi om de kerncentrales ook na 2025 open te houden om zo een te sterke afhankelijkheid van de gasprijs te vermijden. In zijn ogen vormt de houding van uitbater Engie, dat van mening is dat de termijn voor een levensduurverlenging is verstreken, geen obstakel. De MR-voorzitter benadrukt dat ook andere bedrijven de kernreactoren kunnen uitbaten. 'Het is niet enkel Engie dat een kerncentrale kan uitbaten. Ik herinner me dat Engie in 2018 aan EDF aanbood om de exploitatie van onze kerncentrales over te nemen. Aangezien er geen perspectieven waren, is dat toen niet gebeurd. Maar, als we perspectief bieden, dan zullen er ook wel andere mogelijke uitbaters zijn', aldus Bouchez.

'Sinds 20 jaar worden de vrijheid en de privacy regelmatig in twijfel getrokken voor belangrijke kwesties die als superieur worden beschouwd: de strijd tegen het terrorisme, de strijd tegen fiscale fraude, de strijd tegen financiële misbruiken, vandaag de strijd tegen een gezondheidsobstakel en morgen de strijd voor het klimaat. Als liberale partij kunnen we deze situatie niet accepteren. De grondrechten en vrijheden moeten ons kompas blijven, het belangrijkste onovertroffen kader, ongeacht de situatie in de samenleving', verklaarde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez tijdens de 'hybride nieuwjaarswensen' via videoconferentie vanuit Bergen. In het institutionele debat dat voorligt, wil de MR titel II van de Grondwet versterken, waarin de rechten en vrijheden van burgers zijn opgenomen. Bouchez vroeg ook een evaluatie van de wetgeving in verschillende zaken op het vlak van de evenredigheid van de maatregelen die ze bevatten. Indien nodig kunnen deze wetten hervormd of zelfs ingetrokken worden. Het coronavirus heeft het belang van dit thema onderstreept. 'We moeten onze wens intact houden om onze vrijheden zo snel mogelijk te herwinnen', zei vicepremier Sophie Wilmès.Bouchez herhaalde andermaal zijn pleidooi om de kerncentrales ook na 2025 open te houden om zo een te sterke afhankelijkheid van de gasprijs te vermijden. In zijn ogen vormt de houding van uitbater Engie, dat van mening is dat de termijn voor een levensduurverlenging is verstreken, geen obstakel. De MR-voorzitter benadrukt dat ook andere bedrijven de kernreactoren kunnen uitbaten. 'Het is niet enkel Engie dat een kerncentrale kan uitbaten. Ik herinner me dat Engie in 2018 aan EDF aanbood om de exploitatie van onze kerncentrales over te nemen. Aangezien er geen perspectieven waren, is dat toen niet gebeurd. Maar, als we perspectief bieden, dan zullen er ook wel andere mogelijke uitbaters zijn', aldus Bouchez.