MR was een van de ondertekenaars van het klimaatwetsvoorstel, samen met groenen, socialisten en DéFI. Op dat voorstel had de Raad van State kritiek, maar het adviesorgaan reikte ook een aantal pistes aan om daaraan tegemoet te komen.

Eén ervan is in het artikel 7bis van de grondwet een paragraaf toe te voegen waarin staat dat de overheden samenwerken aan een doeltreffend klimaatbeleid volgens de doelstellingen die de wet vastlegt. Groenen, socialisten en DéFI zijn deze piste gelegen. Net als de vroegere Zweedse coalitiepartners Open VLD, CD&V en N-VA ziet de MR meer in samenwerkingsakkoorden om de klimaatproblemen op te passen, al hielden ze de piste van de grondwetswijziging nog open. Die piste is nu verlaten.

Open VLD en CD&V vrezen dat het inschrijven van klimaatdoelstellingen in de grondwet risico's met zich meebrengt. Indien het beleid achterwege blijft, zouden mensen of instanties naar de rechtbank kunnen stappen met allerlei vorderingen, vrezen ze. Volgende week bespreekt de commissie het voorstel om artikel 7bis van de grondwet te wijziging, maar dat zal dus niet de nodige tweederdemeerderheid achter zich krijgen.

MR was een van de ondertekenaars van het klimaatwetsvoorstel, samen met groenen, socialisten en DéFI. Op dat voorstel had de Raad van State kritiek, maar het adviesorgaan reikte ook een aantal pistes aan om daaraan tegemoet te komen. Eén ervan is in het artikel 7bis van de grondwet een paragraaf toe te voegen waarin staat dat de overheden samenwerken aan een doeltreffend klimaatbeleid volgens de doelstellingen die de wet vastlegt. Groenen, socialisten en DéFI zijn deze piste gelegen. Net als de vroegere Zweedse coalitiepartners Open VLD, CD&V en N-VA ziet de MR meer in samenwerkingsakkoorden om de klimaatproblemen op te passen, al hielden ze de piste van de grondwetswijziging nog open. Die piste is nu verlaten. Open VLD en CD&V vrezen dat het inschrijven van klimaatdoelstellingen in de grondwet risico's met zich meebrengt. Indien het beleid achterwege blijft, zouden mensen of instanties naar de rechtbank kunnen stappen met allerlei vorderingen, vrezen ze. Volgende week bespreekt de commissie het voorstel om artikel 7bis van de grondwet te wijziging, maar dat zal dus niet de nodige tweederdemeerderheid achter zich krijgen.