Concreet willen de Franstalige liberalen dat de discriminatie van homoseksuele mannen die bloed geven wordt afgeschaft door de huidige opgelegde onthoudingsperiode van 12 maanden op te heffen. Daarnaast moet de federale minister van Volksgezondheid dringend een koninklijk besluit laten goedkeuren zodat de huidige regels proportioneel worden en in overeenstemming met de meest recente wetenschappelijke gegevens. Tot de wet van 11 augustus 2017 was het voor homoseksuele mannen verboden om bloed te geven om de verspreiding van HIV tegen te gaan en om het risico op besmetting door bloedtransfusie in te perken. Homoseksuele mannen mogen voortaan bloed geven op voorwaarde dat ze gedurende 12 maanden geen seksuele relaties hebben gehad. Maar voor de Jeunes MR (Jong MR) en UNIA blijft er sprake van discriminatie. De FOD Volksgezondheid organiseerde in december een jaarlijks overleg met de bloedtransfusiecentra, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), Sciensano en de Hoge Gezondheidsraad. Volgens die evaluatie kan de impact van de onthoudingsperiode van 12 maanden bij specifieke risicogroepen op basis van seksueel gedrag van kandidaat-bloedgevers niet wetenschappelijk worden onderbouwd. Daarom vraagt de MR dat de opgelegde termijn wordt herzien. (Belga)

Concreet willen de Franstalige liberalen dat de discriminatie van homoseksuele mannen die bloed geven wordt afgeschaft door de huidige opgelegde onthoudingsperiode van 12 maanden op te heffen. Daarnaast moet de federale minister van Volksgezondheid dringend een koninklijk besluit laten goedkeuren zodat de huidige regels proportioneel worden en in overeenstemming met de meest recente wetenschappelijke gegevens. Tot de wet van 11 augustus 2017 was het voor homoseksuele mannen verboden om bloed te geven om de verspreiding van HIV tegen te gaan en om het risico op besmetting door bloedtransfusie in te perken. Homoseksuele mannen mogen voortaan bloed geven op voorwaarde dat ze gedurende 12 maanden geen seksuele relaties hebben gehad. Maar voor de Jeunes MR (Jong MR) en UNIA blijft er sprake van discriminatie. De FOD Volksgezondheid organiseerde in december een jaarlijks overleg met de bloedtransfusiecentra, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), Sciensano en de Hoge Gezondheidsraad. Volgens die evaluatie kan de impact van de onthoudingsperiode van 12 maanden bij specifieke risicogroepen op basis van seksueel gedrag van kandidaat-bloedgevers niet wetenschappelijk worden onderbouwd. Daarom vraagt de MR dat de opgelegde termijn wordt herzien. (Belga)