Langdurig zieken die blijven weigeren om de verplichte vragenlijst in te vullen over de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan, kunnen straks 2,5 procent van hun uitkering verliezen. Dat geldt eveneens voor langdurig ­zieken die zonder geldige reden meermaals weigeren in te gaan op een gesprek met een terugkeer-naar-werk­coördinator. Zo staat het te lezen in de deze weef beklonken federale begroting.

Op die nieuwe maatregelen kwam er veel kritiek. Zijn ze te vergaand of net niet? MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez kwam er in De Zevende Dag op terug. 'De werkzaamheidsgraad is veel te laag. In België zitten we onder de 70 procent. In Vlaanderen 72 procent, dus zeker in Wallonië en Brussel moet het omhoog. De PS moet mij dus eens uitleggen hoe ze aan 80 procent werkzaamheid zullen komen. Je kunt niet aan 80 procent werkenden komen door lief te zijn. Je moet ze activeren, en wie het spel niet meespeelt, moet je sanctioneren.'

Zijn de maatregelen enkel symbolisch? 'Het is een vertrekpunt', weerlegt Bouchez. 'We leggen een positief plan voor om mensen te begeleiden. Maar sommige mensen spelen niet mee. Het kan liggen aan de dokter, de werkgever of de werknemer. En als het zo is, dan moeten er sancties volgen. We willen echt niemand straffen gewoon om hem of haar pijn te doen. Maar als mensen zich positiever instellen, moet je mensen ook straffen die dat niet doen. Ik was graag verder gegaan dan dit, maar het is een mooie start. Voor het eerst in België gaan we mensen begeleiden om weer aan de slag te gaan na ziekte. Het is een stap in de goeie richting.'

Ook Vooruit-voorztter Conner Rousseau had zijn zegje in het VRT-programma en verdedigde het nieuwe beleid. De maatregelen komen er én zullen nog strenger zijn dan aangekondigd. 'De sociale welvaartsstaat moet beschermd worden. Maar willen we ze uitbouwen, dan moeten we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Je kan niet blijven wachten op wie niet geholpen wilt worden. Daarom vind ik dit zeker te rechtvaardigen. We gaan mensen moeten activeren. Werken is niet vies.'

Langdurig zieken die blijven weigeren om de verplichte vragenlijst in te vullen over de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan, kunnen straks 2,5 procent van hun uitkering verliezen. Dat geldt eveneens voor langdurig ­zieken die zonder geldige reden meermaals weigeren in te gaan op een gesprek met een terugkeer-naar-werk­coördinator. Zo staat het te lezen in de deze weef beklonken federale begroting.Op die nieuwe maatregelen kwam er veel kritiek. Zijn ze te vergaand of net niet? MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez kwam er in De Zevende Dag op terug. 'De werkzaamheidsgraad is veel te laag. In België zitten we onder de 70 procent. In Vlaanderen 72 procent, dus zeker in Wallonië en Brussel moet het omhoog. De PS moet mij dus eens uitleggen hoe ze aan 80 procent werkzaamheid zullen komen. Je kunt niet aan 80 procent werkenden komen door lief te zijn. Je moet ze activeren, en wie het spel niet meespeelt, moet je sanctioneren.'Zijn de maatregelen enkel symbolisch? 'Het is een vertrekpunt', weerlegt Bouchez. 'We leggen een positief plan voor om mensen te begeleiden. Maar sommige mensen spelen niet mee. Het kan liggen aan de dokter, de werkgever of de werknemer. En als het zo is, dan moeten er sancties volgen. We willen echt niemand straffen gewoon om hem of haar pijn te doen. Maar als mensen zich positiever instellen, moet je mensen ook straffen die dat niet doen. Ik was graag verder gegaan dan dit, maar het is een mooie start. Voor het eerst in België gaan we mensen begeleiden om weer aan de slag te gaan na ziekte. Het is een stap in de goeie richting.'Ook Vooruit-voorztter Conner Rousseau had zijn zegje in het VRT-programma en verdedigde het nieuwe beleid. De maatregelen komen er én zullen nog strenger zijn dan aangekondigd. 'De sociale welvaartsstaat moet beschermd worden. Maar willen we ze uitbouwen, dan moeten we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Je kan niet blijven wachten op wie niet geholpen wilt worden. Daarom vind ik dit zeker te rechtvaardigen. We gaan mensen moeten activeren. Werken is niet vies.'