In het hoger onderwijs binnen de Franse Gemeenschap is het dragen van de hoofddoek al toegelaten in de meeste instellingen van het katholieke onderwijsnet. Vanaf volgend academiejaar zou dat ook het geval zijn voor de instellingen van het officiële net Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). Volgens Julien Nicaise, bestuurder bij WBE, is daarover onlangs een consensus bereikt binnen de raad van bestuur. In die raad zetelen ook drie bestuurders die zijn aangeduid door MR. Toch is de beslissing niet naar de zin van MR-voorzitter George-Louis Bouchez. Hij noemt de beslissing "onaanvaardbaar". Volgens hem zal het voor "onnodige spanningen" zorgen. (Belga)

In het hoger onderwijs binnen de Franse Gemeenschap is het dragen van de hoofddoek al toegelaten in de meeste instellingen van het katholieke onderwijsnet. Vanaf volgend academiejaar zou dat ook het geval zijn voor de instellingen van het officiële net Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE). Volgens Julien Nicaise, bestuurder bij WBE, is daarover onlangs een consensus bereikt binnen de raad van bestuur. In die raad zetelen ook drie bestuurders die zijn aangeduid door MR. Toch is de beslissing niet naar de zin van MR-voorzitter George-Louis Bouchez. Hij noemt de beslissing "onaanvaardbaar". Volgens hem zal het voor "onnodige spanningen" zorgen. (Belga)