Voor de MR vereist goed bestuur rationale en transparante openbare besturen. De Franstalige liberalen, die in vier van de vijf Waalse provinciebesturen zetelt, willen op termijn ook af van het provinciale niveau, maar dat kan niet ten koste van de dienstverlening of het verlies van jobs gaan door de overdracht van bevoegdheden naar de gemeenten of het gewest. Volgens partijvoorzitter Olivier Chastel kunnen reeds deze legislatuur stappen in die richting gezet worden, zodat de provincieraadsverkiezingen van 2018 meteen de laatste zouden zijn. Maar voor het volledig schrappen van dat niveau is wel een tweederdemeerderheid nodig, erkende hij. De MR is ook voorstander dan de vrijwillige fusie van kleine gemeenten, van gemeente en OCMW om het bestuur efficiënter en transparanter te maken. Ook bij de intercommunales is een rationalisering nodig, om de functioneringskosten te verminderen en PPS-constructies mogelijk te maken. Voorts pleit de MR voor een persoonsgebonden begeleiding van OCMW-steuntrekkers, digitale oplossingen inzake mobiliteit en betere toegankelijkheid met de gemeentelijke administratie. (Belga)

Voor de MR vereist goed bestuur rationale en transparante openbare besturen. De Franstalige liberalen, die in vier van de vijf Waalse provinciebesturen zetelt, willen op termijn ook af van het provinciale niveau, maar dat kan niet ten koste van de dienstverlening of het verlies van jobs gaan door de overdracht van bevoegdheden naar de gemeenten of het gewest. Volgens partijvoorzitter Olivier Chastel kunnen reeds deze legislatuur stappen in die richting gezet worden, zodat de provincieraadsverkiezingen van 2018 meteen de laatste zouden zijn. Maar voor het volledig schrappen van dat niveau is wel een tweederdemeerderheid nodig, erkende hij. De MR is ook voorstander dan de vrijwillige fusie van kleine gemeenten, van gemeente en OCMW om het bestuur efficiënter en transparanter te maken. Ook bij de intercommunales is een rationalisering nodig, om de functioneringskosten te verminderen en PPS-constructies mogelijk te maken. Voorts pleit de MR voor een persoonsgebonden begeleiding van OCMW-steuntrekkers, digitale oplossingen inzake mobiliteit en betere toegankelijkheid met de gemeentelijke administratie. (Belga)