Gevraagd naar de herziening van artikel 7bis, zei Michel: "We zijn bereid om vooruit te gaan wat betreft het klimaat". Maar hij is ervoor beducht om via de discussie over dat artikel een omstandig communautair en institutioneel debat op gang te brengen. Michel verwacht op dat punt ook "duidelijkheid van de andere politieke partijen". Het voorstel voor een klimaatwet werd ondertekend door Groen, Ecolo, sp.a, PS, cdH en DéFI, maar ook door de MR. Maar tot nu pleitte de partij van de premier steevast voor een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende bestuursniveaus om de klimaatproblemen aan te pakken. CD&V, Open Vld en N-VA waren en zijn nog steeds tegen een herziening van artikel 7bis gekant, een standpunt dat N-VA-fractieleider Peter De Roover deze ochtend nog eens herhaalde in De Ochtend op Radio 1. Morgen buigt de bevoegde Kamercommissie zich over het grondwetsartikel, op het moment dat in Brussel een nieuw klimaatprotest precies de goedkeuring van de herziening vraagt. Ook het burgerinitiatief Sign for my Future roept de Kamerleden op, voor de grondwetswijziging te stemmen. "Dit is een moment voor leiderschap en langetermijndenken", luidt het in een mededeling. Maar ondanks de steun van de MR, lijkt de vereiste bijzondere meerderheid voor de herziening nog steeds niet haalbaar. Premier Michel waarschuwde er bij de RTBF wel voor dat het voorstel voor een klimaatwet op zich geen doelstellingen vastlegt. "Wij willen een debat ten gronde over de middelen om de doelstellingen te bereiken, over de concreet te nemen maatregelen." (Belga)

Gevraagd naar de herziening van artikel 7bis, zei Michel: "We zijn bereid om vooruit te gaan wat betreft het klimaat". Maar hij is ervoor beducht om via de discussie over dat artikel een omstandig communautair en institutioneel debat op gang te brengen. Michel verwacht op dat punt ook "duidelijkheid van de andere politieke partijen". Het voorstel voor een klimaatwet werd ondertekend door Groen, Ecolo, sp.a, PS, cdH en DéFI, maar ook door de MR. Maar tot nu pleitte de partij van de premier steevast voor een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende bestuursniveaus om de klimaatproblemen aan te pakken. CD&V, Open Vld en N-VA waren en zijn nog steeds tegen een herziening van artikel 7bis gekant, een standpunt dat N-VA-fractieleider Peter De Roover deze ochtend nog eens herhaalde in De Ochtend op Radio 1. Morgen buigt de bevoegde Kamercommissie zich over het grondwetsartikel, op het moment dat in Brussel een nieuw klimaatprotest precies de goedkeuring van de herziening vraagt. Ook het burgerinitiatief Sign for my Future roept de Kamerleden op, voor de grondwetswijziging te stemmen. "Dit is een moment voor leiderschap en langetermijndenken", luidt het in een mededeling. Maar ondanks de steun van de MR, lijkt de vereiste bijzondere meerderheid voor de herziening nog steeds niet haalbaar. Premier Michel waarschuwde er bij de RTBF wel voor dat het voorstel voor een klimaatwet op zich geen doelstellingen vastlegt. "Wij willen een debat ten gronde over de middelen om de doelstellingen te bereiken, over de concreet te nemen maatregelen." (Belga)