Sommige Franstalige politieke waarnemers geloven dat er voor de MR en premier Charles Michel ook goede kanten zouden zitten aan de val van de federale regering over het VN-migratiepact. De MR zou daardoor net op tijd opnieuw afstand kunnen nemen van de N-VA, en met name van Theo Francken en zijn volgens menige Brusselaar en Waal extremistische migratiestandpunten. Charles Michel zou zich bovendien beter laat dan nooit kunnen losmaken van de wijdverbreide indruk dat hij de handpop van N-VA-voorzitter Bart De Wever is.
...

Sommige Franstalige politieke waarnemers geloven dat er voor de MR en premier Charles Michel ook goede kanten zouden zitten aan de val van de federale regering over het VN-migratiepact. De MR zou daardoor net op tijd opnieuw afstand kunnen nemen van de N-VA, en met name van Theo Francken en zijn volgens menige Brusselaar en Waal extremistische migratiestandpunten. Charles Michel zou zich bovendien beter laat dan nooit kunnen losmaken van de wijdverbreide indruk dat hij de handpop van N-VA-voorzitter Bart De Wever is. Maar volgens een MR-kopstuk denkt zijn partij daar intern toch helemaal anders over. 'We weten nog altijd niet hoe hard de N-VA het echt wil spelen', zegt hij na afloop van het MR-partijbureau. 'Maar bij ons is er nul animo om de regering over het migratiepact te laten struikelen.' Deze crisis komt de MR heel slecht uit, vervolgt de MR-politicus. 'Voor de MR is het juist cruciaal om te laten zien dat we de volledige vijf jaar tot een goed einde kunnen brengen en dat we al degenen die zeiden dat regeren met de N-VA niets dan ellende zou opleveren, ongelijk kunnen geven. Het is te laat om nog geloofwaardig afstand te nemen van de N-VA. Wij willen volgend jaar naar de kiezer met de sociaal-economische verwezenlijkingen van deze regering.' Alleen is het de vraag of die optie de premier en zijn partij nog gegund is, aangezien de meest waarschijnlijke uitweg uit de crisis, het toevoegen van een zogenaamde interpretatieve verklaring aan het migratiepact, door de N-VA van de hand is gewezen. Daardoor heeft de premier nauwelijks nog manoeuvreerruimte, aangezien hij op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - 'namens de hele regering', benadrukt de MR-politicus - heeft gezegd dat ons land het pact steunt. 'De premier kan in dit dossier niet door de knieën', zegt deze vertrouweling van Charles Michel. 'Dat is geen emotionele opstelling en heeft ook niets met ressentiment of electorale berekening te maken. De premier kan objectief gezien gewoon niet achteruit. Zijn politieke gezag staat op het spel.' Als het toch tot de val van regering zou komen, aldus het MR-kopstuk, zullen er alternatieve oplossingen - 'een minderheidsregering, een regering van lopende zaken' - moeten worden uitgewerkt om te voorkomen dat de bevolking in een half jaar tijd twee keer naar de stembus moet: ergens begin volgend jaar voor de federale verkiezingen en dan weer in mei voor de regionale en Europese verkiezingen. 'Federale verkiezingen begin volgend jaar? Dat is het worstcasescenario. Dan krijgen we pas echt een groene tsunami over ons heen', besluit de MR-politicus.