In artikel 3 van het voorstel van ordonnantie, LIGNE (Libertés Individuelles Garanties par la Neutralité de l'Etat, nvdr) genaamd, staat dat het voor de medewerkerrs van de Brusselse overheids verboden is om "elk opzichtig teken van een geloofsovertuiging te tonen in de uitoefening van hun functies". De Franstalige liberalen beklemtonen dat het voorstel "geen enkele specifieke geloofsovertuiging viseert". "Het gaat erom de neutraliteit en onpartijdigheid van de staat te verdedigen en van elke openbare functionaris, ongeacht geslacht of filosofische, politieke of religieuze overtuiging, te vragen om het functioneren van de staat op een neutrale en onpartijdige manier te waarborgen", zo duiden ze in de preambule. De kwestie zorgt al de hele week voor deining in de Brusselse politiek nadat het beheerscomité van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB maandag had beslist niet in beroep te gaan tegen de veroordeling door de arbeidsrechtbank. De maatschappij was veroordeeld omdat een vrouw tweemaal niet aangeworven werd omdat ze een hoofddoek droeg. De hoofddoekdracht ligt erg gevoelig binnen de Brusselse meerderheid. De jongste dagen dreigde coalitiepartner DéFi er mee uit de regering te stappen als de MIVB niet in beroep gaat. (Belga)

In artikel 3 van het voorstel van ordonnantie, LIGNE (Libertés Individuelles Garanties par la Neutralité de l'Etat, nvdr) genaamd, staat dat het voor de medewerkerrs van de Brusselse overheids verboden is om "elk opzichtig teken van een geloofsovertuiging te tonen in de uitoefening van hun functies". De Franstalige liberalen beklemtonen dat het voorstel "geen enkele specifieke geloofsovertuiging viseert". "Het gaat erom de neutraliteit en onpartijdigheid van de staat te verdedigen en van elke openbare functionaris, ongeacht geslacht of filosofische, politieke of religieuze overtuiging, te vragen om het functioneren van de staat op een neutrale en onpartijdige manier te waarborgen", zo duiden ze in de preambule. De kwestie zorgt al de hele week voor deining in de Brusselse politiek nadat het beheerscomité van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB maandag had beslist niet in beroep te gaan tegen de veroordeling door de arbeidsrechtbank. De maatschappij was veroordeeld omdat een vrouw tweemaal niet aangeworven werd omdat ze een hoofddoek droeg. De hoofddoekdracht ligt erg gevoelig binnen de Brusselse meerderheid. De jongste dagen dreigde coalitiepartner DéFi er mee uit de regering te stappen als de MIVB niet in beroep gaat. (Belga)