De CO2-uitstoot van de industrie en de energiesector wordt op Europees niveau belast via het emissiehandelssysteem (ETS). Maar een groot aandeel van de uitstoot is afkomstig van de zogenaamde niet-ETS-sectoren zoals transport, handel, diensten, landbouw, gezinnen en bepaalde onderdelen binnen de industrie en de energie. Federaal minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi wil daar iets aan veranderen, staat in haar beleidsverklaring. "Op mijn initiatief zullen binnen de regering concrete voorstellen worden gedaan om onmiddellijk een dergelijke tarifering in te voeren in de niet-ETS-sectoren en die te koppelen aan de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de tarifering sociaal rechtvaardig is", klinkt het. Hoe de belasting er precies moet uitzien, hoeveel ze moet opbrengen en waar de opbrengst voor gebruikt zal worden, is nog niet duidelijk. Khattabi benadrukt in haar beleidsverklaring wel dat initiatieven afgestemd worden op Europese beslissingen en dat ze moet kaderen in een bredere groene financieringsstrategie. Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA zijn niet overtuigd van de plannen. "Het is duidelijk dat u wilt belasten, dat u mensen wilt laten betalen, maar u heeft het nergens over wat u met die taks wilt doen. Ik kan alleen maar het ergste vrezen en met mij heel velen", klonk het bijvoorbeeld bij N-VA-energiespecialist Bert Wollants. Maar ook binnen de meerderheid klinkt hier en daar bezorgdheid. De MR reageert het felst. De partij "is niet gewonnen voor een Belgische koolstoftaks", zei Kamerlid Christophe Bombled onomwonden tijdens de bespreking van de beleidsverklaring in Commissie. "Die weegt op de middenklasse en de werkenden en dat is onaanvaardbaar." Eerder op de dag liet de voorzitter van de Franstalige liberalen Georges-Louis Bouchez zich op twitter al kritisch uit over de plannen van Khattabi. De Franstalige liberalen pleiten voor Europese maatregelen om gedragswijzigingen te stimuleren. Open Vld'er Patrick Dewael verwees naar het regeerakkoord, waarin staat dat het om een budgetneutraal instrument moet gaan waarbij de inkomsten terugvloeien naar burgers en bedrijven. "Dat is wat in het regeerakkoord staat en dat geniet mijn volle steun, uiteraard met de nodige sociale correcties." Sp.a hamert dan weer vooral op het sociale aspect van de taks. "Het heeft geen enkele zin om een gezin met een koelkast van 15 jaar oud zwaarder te belasten met een koolstoftaks, want zo verkleinen we de kans dat ze gaan investeren in een nieuw toestel", zei Kamerlid Kris Verduyckt. Een koolstofbelasting kan volgens de socialisten een gunstig effect hebben op de ecologische voetafdruk op voorwaarde dat ze sociaal sturend is, "maar daar zijn ook andere mogelijke pistes voor". CD&V-Kamerlid Leen Dierick tot slot benadrukte dat Khattabi zal moeten overleggen met CD&V-vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Ook voor Dierick is het belangrijk dat de heffing sociaal rechtvaardig is voor kwetsbare gezinnen, zei ze. (Belga)

De CO2-uitstoot van de industrie en de energiesector wordt op Europees niveau belast via het emissiehandelssysteem (ETS). Maar een groot aandeel van de uitstoot is afkomstig van de zogenaamde niet-ETS-sectoren zoals transport, handel, diensten, landbouw, gezinnen en bepaalde onderdelen binnen de industrie en de energie. Federaal minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi wil daar iets aan veranderen, staat in haar beleidsverklaring. "Op mijn initiatief zullen binnen de regering concrete voorstellen worden gedaan om onmiddellijk een dergelijke tarifering in te voeren in de niet-ETS-sectoren en die te koppelen aan de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de tarifering sociaal rechtvaardig is", klinkt het. Hoe de belasting er precies moet uitzien, hoeveel ze moet opbrengen en waar de opbrengst voor gebruikt zal worden, is nog niet duidelijk. Khattabi benadrukt in haar beleidsverklaring wel dat initiatieven afgestemd worden op Europese beslissingen en dat ze moet kaderen in een bredere groene financieringsstrategie. Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA zijn niet overtuigd van de plannen. "Het is duidelijk dat u wilt belasten, dat u mensen wilt laten betalen, maar u heeft het nergens over wat u met die taks wilt doen. Ik kan alleen maar het ergste vrezen en met mij heel velen", klonk het bijvoorbeeld bij N-VA-energiespecialist Bert Wollants. Maar ook binnen de meerderheid klinkt hier en daar bezorgdheid. De MR reageert het felst. De partij "is niet gewonnen voor een Belgische koolstoftaks", zei Kamerlid Christophe Bombled onomwonden tijdens de bespreking van de beleidsverklaring in Commissie. "Die weegt op de middenklasse en de werkenden en dat is onaanvaardbaar." Eerder op de dag liet de voorzitter van de Franstalige liberalen Georges-Louis Bouchez zich op twitter al kritisch uit over de plannen van Khattabi. De Franstalige liberalen pleiten voor Europese maatregelen om gedragswijzigingen te stimuleren. Open Vld'er Patrick Dewael verwees naar het regeerakkoord, waarin staat dat het om een budgetneutraal instrument moet gaan waarbij de inkomsten terugvloeien naar burgers en bedrijven. "Dat is wat in het regeerakkoord staat en dat geniet mijn volle steun, uiteraard met de nodige sociale correcties." Sp.a hamert dan weer vooral op het sociale aspect van de taks. "Het heeft geen enkele zin om een gezin met een koelkast van 15 jaar oud zwaarder te belasten met een koolstoftaks, want zo verkleinen we de kans dat ze gaan investeren in een nieuw toestel", zei Kamerlid Kris Verduyckt. Een koolstofbelasting kan volgens de socialisten een gunstig effect hebben op de ecologische voetafdruk op voorwaarde dat ze sociaal sturend is, "maar daar zijn ook andere mogelijke pistes voor". CD&V-Kamerlid Leen Dierick tot slot benadrukte dat Khattabi zal moeten overleggen met CD&V-vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Ook voor Dierick is het belangrijk dat de heffing sociaal rechtvaardig is voor kwetsbare gezinnen, zei ze. (Belga)